Aabenraa Kommune – Genforeningen 2020

Plug 'n' play i grænselandet: Frøslevlejrens Museum og mindestedet KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing

Besøg Frøslevlejrens Museum og mindestedet KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing, og oplev kulturen i grænselandet. De to museer i grænselandet har tilrettelagt et skræddersyet besøg og forløb til historie i 8.-10. klasse. Eleverne får mulighed for at lære grænselandet at kende, møde tyske skoleelever, kommunikere på tysk og besøge to spændende kulturinstitutioner.

Eleverne besøger de to museer syd og nord for grænsen, evt. sammen med en tysk partnerklasse. Museerne tilrettelægger klassebesøgene. I mødet mellem klasserne får eleverne mulighed for at kommunikere på et fremmedsprog.

PLUG 'N ' PLAY-MATERIALE TIL UNDERVISEREN
For at bruge tilbuddet skal din klasse arbejde med emnet i den daglige undervisning. Til underviseren er der udviklet færdige temahæfter til før, under og efter besøget på Frøslevlejrens Museum og mindestedet KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing til undervisningen i historie, 8.-10. kl.
Download Temahæftet Menneskerettigheder og fangenskab i nazismen.

HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT KOMME AFSTED MED MIN KLASSE?
1. SØG KULTURAKADEMIETS TRANSPORTPULJE
For at få dækket udgifterne, skal du søge Kulturakademiet transportpulje.

MED PARTNERKLASSE
Hvis I besøger kulturinstitutionerne sammen med en tysk partnerklasse, så kan I få dækket udgifterne til transport, entréen og et museumspædagogisk program til begge museer. 

UDEN PARTNERKLASSE
Hvis I besøger kulturinstitutionerne uden en tysk partnerklasse, så kan I kun få dækket udgifterne til transport, entréen og et museumspædagogisk program for besøget syd for grænsen. Udgifterne, der er forbundet med at besøge kulturinstitutionen nord for grænsen skal din egen skole dække. Det er ikke noget krav, at I besøger begge institutioner.

Søg Kulturakademiets transportpulje. Du får svar på din ansøgning senest indenfor 14 dage:
https://www.kulturfokus.dk/kulturregion/kurskultur-tilskud/transportpulje/

Spørgsmål til transportpuljen:
Kontakt Kulturakademi 
kulturregion@region.dk
Tlf 74 67 05 01

2. BOOK ET BESØG
Tag kontakt til kulturinstitutionerne og book et besøg:

Frøslevlejrens Museum: https://natmus.dk/museer-og-slotte/froeslevlejrens-museum/
KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing: http://kz-gedenkstaette-husum-schwesing.de/

3. HJÆLP TIL AT FINDE TYSK PARTNERKLASSE
Kulturakademiet har oprettet et kontaktforum, hvor danske og tyske skoler kan komme i dialog og lave aftaler med hinanden, så man kan besøge kulturinstitutionerne sammen. Opret et indlæg på: http://www.kulturakademi.dk/kontaktforum/ 

Tilbuddet bygger på et samarbejde mellem Interregprojektet KursKultur, Region Sønderjylland-Schleswig og SundSkole 2020. SundSkole 2020's transportpulje kan ikke søges, da tilbuddet ligger udenfor Aabenraa Kommune.

Kulturakademi

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Tysk - Mundtlig kommunikation
Fag:
Historie, Tysk
Læringsmål:
Undervisningsforløbet tager højde for Forenklede Fælles Mål i historie.
Der gælder følgende læringsmål:
• Eleven kan læse og forstå forskellige former for kilder (tekster, billeder, diagrammer og kort).

• Eleven kan læse øjenvidneberetninger og er i stand til at analysere dem i forhold til konkrete spørgsmål.

• Eleven lærer leveforholdene i lejrene at kende og grundene til, at lejrene var så forskellige.

• Eleven har kendskab til fagbegreberne deportation og koncentrationslejr.

• Eleven kan sætte begivenhederne i relation til menneskerettighederne og erkende deres værdi for nutiden.

• Gennem interaktionen med eleverne fra nabolandet udvikler eleven interkulturelle kompetencer.