Aabenraa Kommune – Genforeningen 2020

Plug 'n' play i grænselandet: Historiecenter Dybbøl Banke og Danevirke Museum

Besøg Historiecenter Dybbøl Banke & Danevirke Museum, og oplev kulturen i grænselandet. De to museer i grænselandet har tilrettelagt et skræddersyet besøg og forløb til historie i udskolingen. Eleverne får mulighed for at lære grænselandet at kende, møde tyske skoleelever, kommunikere på tysk og besøge to spændende kulturinstitutioner.

Eleverne besøger de to museer syd og nord for grænsen, evt. sammen med en tysk partnerklasse. Museerne tilrettelægger klassebesøgene. I mødet mellem klasserne får eleverne mulighed for at kommunikere på et fremmedsprog.

PLUG 'N ' PLAY-MATERIALE TIL UNDERVISEREN
For at bruge tilbuddet skal din klasse arbejde med emnet i den daglige undervisning. Til underviseren er der udviklet færdige temahæfter til før, under og efter besøget på Historiecenter Dybbøl Banke og Danevirke Museum til undervisningen i historie, 7.-10. kl.
Download materialet Temahæftet "Hvor går grænsen?"

HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT KOMME AFSTED MED MIN KLASSE?
1. SØG KULTURAKADEMIETS TRANSPORTPULJE
For at få dækket udgifterne, skal du søge Kulturakademiet transportpulje.

MED PARTNERKLASSE
Hvis I besøger kulturinstitutionerne sammen med en tysk partnerklasse, så kan I få dækket udgifterne til transport, entréen og et museumspædagogisk program til begge museer. 

UDEN PARTNERKLASSE
Hvis I besøger kulturinstitutionerne uden en tysk partnerklasse, så kan I kun få dækket udgifterne til transport, entréen og et museumspædagogisk program for besøget syd for grænsen. Udgifterne, der er forbundet med at besøge kulturinstitutionen nord for grænsen skal din egen skole dække. Det er ikke noget krav, at I besøger begge institutioner.

Søg Kulturakademiets transportpulje. Du får svar på din ansøgning senest indenfor 14 dage:
https://www.kulturfokus.dk/kulturregion/kurskultur-tilskud/transportpulje/

Spørgsmål til transportpuljen:
Kontakt Kulturakademi 
kulturregion@region.dk
Tlf 74 67 05 01

2. BOOK ET BESØG
Tag kontakt til kulturinstitutionerne og book et besøg:

Historiecenter Dybbøl Banke
Dybbøl Banke 16
DK-6400 Sønderborg
Telefon: +45 74 48 90 00
Email: info@1864.dk

Danevirke
https://www.danevirkemuseum.de/

3. HJÆLP TIL AT FINDE TYSK PARTNERKLASSE
Kulturakademiet har oprettet et kontaktforum, hvor danske og tyske skoler kan komme i dialog og lave aftaler med hinanden, så man kan besøge kulturinstitutionerne sammen. Opret et indlæg på: http://www.kulturakademi.dk/kontaktforum/ 

Tilbuddet bygger på et samarbejde mellem Interregprojektet KursKultur, Region Sønderjylland-Schleswig og SundSkole 2020. SundSkole 2020's transportpulje kan ikke søges, da tilbuddet ligger udenfor Aabenraa Kommune.

Foto: Tim Riediger
Foto

Tim Riediger

©

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Tysk - Mundtlig kommunikation
Fag:
Historie, Tysk
Læringsmål:
Eleverne lærer om Danevirke, hvis betydning for det danske riges etablering knytter an til Jellingstenen i folkeskolens historiekanon. Der perspektiveres desuden til historiske spor i ind- og udland, nationale mindretal samt identitet og danskhed.
Eleverne lærer om Stormen på Dybbøl 1864, der er et af punkterne i folkeskolens historiekanon, som også trækker tydelige spor til flere af de andre kanonpunkter, der er relevante i dette forløb, nemlig Grundloven 1849 og Genforeningen.
De lærer om det lokale, regionale og globale: Eleverne kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt. Eleverne får viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt.
Eleverne lærer om kronologi, brud og kontinuitet: Eleverne kan sætte begivenheder, forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng. Eleverne får viden om historiske perioders tidsmæssige placering. Eleverne kan identificere brud og kontinuitet i historien.
Eleverne har viden om væsentlige træk ved historiske perioder.
Eleverne lærer om historisk bevidsthed: Eleverne kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed. Eleverne har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed.
Eleverne lærer om kildeanalyse: Eleverne kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og udtryksformer. Eleverne har viden om kildekritiske begreber.