Aabenraa Kommune – Genforeningen 2020

Plug 'n' play i grænselandet: Kunstmuseet Brundlund Slot og Nolde Stiftung Seebüll

Besøg Kunstmuseet Brundlund Slot og Nolde Stiftung Seebüll, og oplev kulturen i grænselandet. De to museer i grænselandet har tilrettelagt et skræddersyet besøg og forløb til billedkunst på mellemtrinnet. Eleverne får mulighed for at lære grænselandet at kende, møde tyske skoleelever, kommunikere på tysk og besøge to spændende kulturinstitutioner.

Eleverne besøger de to museer syd og nord for grænsen evt. sammen med en tysk partnerklasse. Museerne tilrettelægger klassebesøgene. I mødet mellem klasserne får eleverne mulighed for at kommunikere på et fremmedsprog.

PLUG 'N ' PLAY-MATERIALE TIL UNDERVISEREN
For at bruge tilbuddet, skal din klasse arbejde med emnet i den daglige undervisning. Til underviseren er der udviklet færdige temahæfter til før, under og efter besøget på Kunstmuseet Brundlund Slot og Nolde Stiftung Seebüll til undervisningen i billedkunst, 4.-6. kl.
Download Temahæftet Blomsterkraft

HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT KOMME AFSTED MED MIN KLASSE?
1. SØG KULTURAKADEMIETS TRANSPORTPULJE
For at få dækket udgifterne, skal du søge Kulturakademiet transportpulje.

MED PARTNERKLASSE
Hvis I besøger kulturinstitutionerne sammen med en tysk partnerklasse, så kan I få dækket udgifterne til transport, entréen og et museumspædagogisk program til begge museer. 

UDEN PARTNERKLASSE
Hvis I besøger kulturinstitutionerne uden en tysk partnerklasse, så kan I kun få dækket udgifterne til transport, entréen og et museumspædagogisk program for besøget syd for grænsen. Udgifterne, der er forbundet med at besøge kulturinstitutionen nord for grænsen skal din egen skole dække. Det er ikke noget krav, at I besøger begge institutioner.

Søg Kulturakademiets transportpulje. Du får svar på din ansøgning senest indenfor 14 dage:
https://www.kulturfokus.dk/kulturregion/kurskultur-tilskud/transportpulje/

Spørgsmål til transportpuljen:
Kontakt Kulturakademi 
kulturregion@region.dk
Tlf 74 67 05 01

2. BOOK ET BESØG
Tag kontakt til kulturinstitutionerne og book et besøg:

Kunstmuseet Brundlund Slot: https://msj.dk/brundlund-slot/
Nolde Stiftung Seebüll: https://www.nolde-stiftung.de/

3. HJÆLP TIL AT FINDE TYSK PARTNERKLASSE
Kulturakademiet har oprettet et kontaktforum, hvor danske og tyske skoler kan komme i dialog og lave aftaler med hinanden, så man kan besøge kulturinstitutionerne sammen. Opret et indlæg på: http://www.kulturakademi.dk/kontaktforum/ 

Tilbuddet bygger på et samarbejde mellem Interregprojektet KursKultur, Region Sønderjylland-Schleswig og SundSkole 2020. SundSkole 2020's transportpulje kan ikke søges, da tilbuddet ligger udenfor Aabenraa Kommune.

Kulturakademi

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Tysk - Mundtlig kommunikation
Fag:
Billedkunst, Tysk
Læringsmål:
Billedkunst er et internationalt sprog, som kan fungere uden ord, men også et fag, hvor eleverne kan bruge deres sproglige kompetencer til at forstå instruktioner og til at udtrykke sig verbalt i samarbejdet med andre elever. ”Blomsterkraft” er et dansk-tysk undervisningsforløb, der udfordrer eleverne på to sprog, dansk og tysk. Da grupperne sættes sammen på tværs af nationalitet, får eleverne mulighed for at øve sig i nabosproget og udvikle deres samarbejdsevner. De skal løse opgaver sammen, de skal lære farvernes navne på tysk og dansk, iagttage og tegne blomster, beskrive deres farver på tysk og dansk og arbejde med blindtegninger og andre tegneøvelser. I museernes værksteder arbejder eleverne med opgaver, der både giver dem indsigt i forskellige stilperioder og kunstneriske udtryksmåder samt mulighed for at sætte et personligt præg på deres arbejde.
• tilegne sig viden om farvelære og farvernes virkemidler.
• kunne anvende farvernes virkemidler til at skabe en stemning.
• kende materialers anvendelses- og udtryksmuligheder.
• få viden om billedopbygning og enkelte fagbegreber.
• kunne kategorisere billeder ud fra centrale perioder og stilarter.
• få viden om iagttagelses- og tegnemetoder.
• kunne tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelser.
• kunne præsentere egne billeder på skolen.