Næstved Kommune - Åben Skole

Politisk debatmøde

Fed mulighed for at tage dine elever med til debatmøde med en bredde af politiske partier.
Debatmødet kan bruges i relation til Skolevalget samt som forløb op mod kommunalvalget.

Debatmødet finder sted i Arena Næstved.

Kl. 9.00 - 10.00 er der debatmøde på scene med repræsentanter fra partiernes ungdomsafdelinger. Der faciliteres debatrunder baseret på forhåndsinput fra tilmeldte elever. 

Kl. 10-10.30 er der markedsplads, hvor eleverne har mulighed for uddybende spørgsmål til de enkelte partier. 

 

Tilmeldingsfrist d. 3. september.

I uge 37 fremsendes materiale vedr. debatmødet.  

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
500 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
9., 10.
Kompetenceområde:
Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Samfundsfaglige metoder, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og komme med forslag til handlinger
Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder
Eleven har viden om politiske partier, deres grundholdninger og mærkesager.