Willumsens Museum

Portræt og selvportræt

Med Willumsens portrætter og selvportrætter som omdrejningspunkt går forløbet i dybden med, hvad et portræt kan fortælle os. Hvad skal det bruges til, og hvad fortæller de tilvalg og fravalg, der ligger til grund for et portræt, os om personen på billedet? Begreber om billedkomposition, kropssprog og identitet præsenteres og diskuteres undervejs i forløbet, ligesom der vil være forskellige praktiske øvelser, der lægger op til refleksion og perspektiveringer til elevernes egen verden.
J.F. Willumsen, Selvportræt i malerbluse, 1933.
J.F. Willumsen: Selvportræt i malerbluse, 1933.
Foto

Anders Sune Berg

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
75 min.
Pris:
500 kr.
Yderligere priser:
Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling
Læringsmål:
Forløbet sigter mod at:

Give eleven viden om motivkredse, billedopbygning og enkelte fagord og begreber samt introducere til samtale om billeders funktion og udtryksformer.

Give viden om og forståelse af egen og andres kropssprog og kommunikation.

Styrke det kreative og eksperimenterende udtryk.

Give eleverne mulighed for at undersøge virkemidler og kendskab til personkarakteristik.

Stimulere elevernes nysgerrige og undrende tilgang til verden.

Se alle tilbud fra: