Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Portrættet som genre

Med udgangspunkt i billedhuggeren Bertel Thorvaldsens portrætbuster, selvportrætter samt andre kunstneres værker af ham undersøger vi (selv)portrættet som genre. Eleverne laver egne portrætter som enten en tegning, et foto eller en beskrivelse.

Bertel Thorvaldsen er den mest portrætterede kunstner i dansk kunsthistorie, og igennem sit eget virke udførte han selv et væld af portrætter af både kendte og mindre kendte personer.

I dette forløb dykker vi ned i (selv)portrættet som genre, og vi kigger på Thorvaldsens portrætbuster, selvportrætter og andre udvalgte kunstneres værker af ham. Vi kigger også på portrætter af bl.a. H.C. Andersen og Oehlenschläger, der også kom på Nysø Gods i sidste halvdel af guldalderen, og undervejs reflekterer eleverne over, hvad et portræt egentlig er, og hvad vi kan bruge det til.

Eleverne stifter bekendtskab med begreber som komposition, kropssprog, (selv)iscenesættelse og identitet. Vi relaterer arbejdet til elevernes egen verden, og eleverne laver også deres eget portræt som enten en tegning, et foto eller en beskrivelse.

SIKKERT IFT. CORONA
Vi ønsker at give skolerne et godt tilbud i corona-tiden. Alle vores undervisningstilbud er sikre ift. corona-restriktionerne:

  • Der kun er én klasse på besøg ad gangen
  • Der er ingen andre besøgende eller medarbejdere (ud over formidleren), når skoletjenesten er åben
  • Vi spritter af undervejs, holder afstand, og vores formidler bruger mundbind og/eller visir, når der er behov for det
  • En del af undervisningsforløbene foregår udendørs i den friske luft  

Thorvaldsen Samlingen på Nysø ligger ved Nysø Gods i Præstø (Vordingborg Kommune).

Thorvaldsen, 1794
Bertel Thorvaldsen: Selvportræt, 1794.
©

Thorvaldsens Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
500 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation
Fag:
Billedkunst
Læringsmål:
Kompetenceområder
• Billedfremstilling
• Billedanalyse
• Billedkommunikation

Omsatte læringsmål
Eleven kan eksperimentere og udtrykke sig i forhold til portrættet som genre.

Eleven kan analysere og vurdere udvalgt portrætkunst fra guldalderen.