Museerne i Fredericia

Pressefrihed, luftangreb og modstandskamp

Eleverne besøger arkivet, hvor de skal læse avistekster med forskellige vinkler fra besættelsen og herefter selv skal fremstille atikler med udgangspunkt i autentiske historier.

Eleverne skal selv lave interviews og udarbejde avissider ud fra tre synsvinkler: Et illegalt blad, en officiel avis under censur og en neutralt observerende nutidig avis. Der skal produceres en filmet udgave af interviewet. 

Læs mere på nedenstående link:
Museets hjemmeside

Museerne i Fredericia

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Yderligere priser:
Undervisningstilbuddene har forskellige priser – kontakt museumsformidlerne

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX
Fag:
Dansk, Historie, Samfundsfag