Ragnarock

Rap: Kreativ med ord

Lær at rappe med Ragnarock og MC Caffe.
Forløbet kan bookes tirsdag, torsdag og fredag.

Tilbydes også digitalt, hvor MC Caffe præsenterer øvelserne i fem videoer.

Ungdomskultur og rap hænger uløseligt sammen. Rappen har påvirket unges måde at udtrykke sig på. Det er hurtigt, improviserende, legende og spontant. Dog kan det danskfaglige for nogle i denne gruppe virke fjernt og abstrakt. Rap: Kreativ med ord er et forløb, der vil sætte det danskfaglige i nye rammer og inspirere til, at det, som kan virke tørt og kedeligt i skolen, faktisk kan være en leg, underholdende og brugbart.

Rap: Kreativ med ord er et workshop-baseret forløb, hvor RAGNAROCKs helt egen MC Caffe vil lære eleverne at rappe. Eleverne vil arbejde med redskaber fra danskfaget, som er helt essentielle for at lave en god rap. Workshoppen vil både indebære svedig freestyle-rap fra MC Caffe, men eleverne skal også selv arbejde med rappen som udtryksform. De skal gennem øvelser blive fortrolige med rappens opbygning – rim, billedsprog og flow (rytme). Øvelserne vil gøre eleverne i stand til selv at kunne skrive en raptekst og fremføre den i fællesskab. Klassen vil dermed kunne forlade workshoppen med deres helt egen rapsang!  

Øvelserne fra workshopen findes nu også digitalt, hvor MC Caffe præsenterer øvelserne i fem videoer.

Formålet med undervisningsforløbet Rap: Kreativ med ord er at engagere eleverne i det danske sprog og få dem til at bruge deres sprog på en ny og uvant måde. Eleverne skal glemme, at de i forløbet bruger deres danskfaglige kompetencer, og de skal lære, at dansk er meget mere end den undervisning, som de møder på skolen.  

Som del af forløbet er der udarbejdet et elevhæfte med materiale og elevopgaver, som klassen kan arbejde med hjemme på skolen før og efter workshoppen på museet. Materialet ligger som pdf på museets hjemmeside og er til inspiration, men det forventes, at I har arbejdet og stiftet bekendtskab med de gennemgåede emner i dokumentet.

Rap. Kreativ med ord. Workshop, hvor du lærer at rappe med Ragnarock og MC Caffe
Rap: Kreativ med ord. Workshop på Ragnarock.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
900 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Elevernes alsidige udvikling, Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikudøvelse
Fag:
Dansk, Musik, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Dansk:
Kompetencemål – Fremstilling
• Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Kompetencemål – Fortolkning
• Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog.

Musik – valgfag:
Kompetencemål – Musikudøvelse
• Eleven kan udtrykke sig musikalsk i fællesskab med andre.

Kompetencemål – Musikforståelse
• Eleven kan vurdere musik og dens funktion i samfundet.