Ragnarock

Rap: Kreativ med ord

Lær at rappe med Ragnarock og MC Caffe. Forløbet tilbydes både som workshop på Ragnarock og i en digital udgave.

Ungdomskultur og rap hænger uløseligt sammen. Rappen har påvirket unges måde at udtrykke sig på. Det er hurtigt, improviserende, legende og spontant. Dog kan det danskfaglige for nogle i denne gruppe virke fjernt og abstrakt. Rap: Kreativ med ord er et forløb, der vil sætte det danskfaglige i nye rammer og inspirere til, at det, som kan virke tørt og kedeligt i skolen, faktisk kan være en leg, underholdende og brugbart.

Rap: Kreativ med ord er et workshopbaseret forløb, hvor RAGNAROCKs helt egen MC Caffe vil lære eleverne at rappe. Eleverne vil arbejde med redskaber fra danskfaget, som er helt essentielle for at lave en god rap. Workshoppen vil både indebære svedig freestyle-rap fra MC Caffe, men eleverne skal også selv arbejde med rappen som udtryksform. De skal gennem øvelser blive fortrolige med rappens opbygning – rim, billedsprog og flow (rytme). Øvelserne vil gøre eleverne i stand til selv at kunne skrive en raptekst og fremføre den i fællesskab. Klassen vil dermed kunne forlade workshoppen med deres helt egen rapsang!  

I den digitale udgave præsenterer MC Caffe workshoppens øvelser i fem videoer. Dem finder du på Ragnarocks hjemmeside i menuen undervisning.

Formålet med undervisningsforløbet Rap: Kreativ med ord er at engagere eleverne i det danske sprog og få dem til at bruge deres sprog på en ny og uvant måde. Eleverne skal glemme, at de i forløbet bruger deres danskfaglige kompetencer, og de skal lære, at dansk er meget mere end den undervisning, som de møder i skolen.   

Som del af forløbet er der udarbejdet et elevhæfte med materiale og elevopgaver, som klassen kan arbejde med hjemme på skolen før og efter workshoppen på museet. Materialet ligger som pdf på museets hjemmeside og er til inspiration, men det forventes, at I har arbejdet og stiftet bekendtskab med de gennemgåede emner i dokumentet.

Rap. Kreativ med ord. Workshop.
Rap. Kreativ med ord. Lær at rappe med Ragnarock og MC Caffe

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
900 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Læreruddannelser
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Almen sprogforståelse, Dansk, Musik
Læringsmål:
Forløbet understøtter følgende mål fra dansk (STX/HF):

• Eleven skal kunne udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt.

• Eleven skal kunne analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier.

• Eleven skal kunne give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer.

Forløbet understøtter følgende mål fra musik (STX):

• Eleven skal kunne anlægge synsvinkler af historisk, samfundsmæssig, kulturel, genre- og stilmæssig art på det musikalske stof.

• Eleven skal kunne synge og spille en- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire.