Holstebro Museum

Reklame

I dette forløb arbejder eleverne med læsning og fortolkning på baggrund af reklamer i bybilledet i dag og i udvalgte fortællinger på Holstebro Museum. Forløbet, der er beskrevet her, tager udgangspunkt i CLIO Onlines danskforløb, men andre tilsvarende læresystemer kan også anvendes, f.eks. Gyldendals kommunikationsforløb.

Forløbet kan være ganske kort, f.eks. en emnedag, eller strækkes ud over en lidt længere periode alt efter klassens rytme. Undervisningsforløbet er opbygget i tre dele:

  • På skolen
  • På tur i byen
  • Besøg på Holstebro Museum

Under forberedelsen på skolen tilegner eleverne sig grundviden om reklamer og analyseredskaber. Viden og redskaber afprøves efterfølgende dels i byrummet, dels på museet, hvor eleverne går på opdagelse i de forskellige tiders reklamer og udvælger et reklameskilt til fremlæggelse for de andre elever. Tilbage i klassen samles der kritisk op på reklamerne og deres virkemidler, og elevernes udbytte evalueres.

Det eventyrlige Loft på Holstebro Museum.
Fortællingen 'Byens Fabrik' i udstillingen 'Det eventyrlige Loft'.
Foto

Ole Mortensen

©

Holstebro Museum

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Biologi - Kommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Dansk - Tale, Elevernes alsidige udvikling, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Medier - Medieanalyse
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie
Læringsmål:
Formålet er at bidrage til en varieret undervisning med brug af eksterne læringsmiljøer.
Eleverne arbejder i danskundervisningen og måske i billedkunst med reklamer som genre. Eleverne tilegner sig analyseredskaber og tilegner sig viden om virkemidler ved reklamer.

Se alle tilbud fra: