Farum Sogn

Retorik - kunsten at tale godt

Vi lever i en talekultur, hvor mennesker, f.eks. politikere, gør indtryk på hinanden ved at tale. Undervisningsforløbet giver eleverne nogle grundlæggende greb i retorikken, altså kunsten at tale godt.

Alt efter holdstørrelse og alderstrin møder eleverne nogle store talere (f.eks. Martin Luther King) og den levende retoriske tradition, som findes i prædikenen.

Forløbet er workshop-orienteret og munder ud i, at eleverne holder tale for hinanden. 

Kirkens underviser: Sognepræst Jan Asmussen, voksenunderviser i praktisk retorik.  

Skole-kirkeprojekter på skolens præmisser: Alle projekterne har en almentdannende og ikke-forkyndende karakter og foregår på skolens præmisser. De er målrettet alle elever uanset kulturel eller religiøs baggrund.

Antal lektioner: 2-6 efter aftale

Projektet er gratis og henvender sig til alle skoler i Farum. 

Retorik - kunsten at tale godt Skoletjenesten undervisningstilbud
Foto

Farum Sogn

©

Farum Sogn

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
0 kr. Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Tale
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
Projektet er udviklet med henblik på at opfylde flere af læringsmålene på de forskellige klassetrin og i de forskellige fag som projektet dækker. Ved tilmelding tilsendes læringsmålene for det relevante klassetrin/de relevante fag ligesom projektet tilpasses den aktuelle klasse i samarbejde med læreren.