Marstal Søfartsmuseum

Riggere, reb og tovværk

Riggere, reb og tovværk giver eleverne kendskab til forskellige typer af reb og tovværk og deres betydning for skibsfarten gennem et forløb, der via leg og læring styrker elevernes færdigheder i naturfag inden for Fælles Mål om perspektivering samt teknologi og resurser.

Eleverne vil få en introduktion på museets riggerloft, hvor de vil få kendskab til forskellige typer af reb og tov og deres betydning for skibsfarten set i et historisk perspektiv. Dernæst vil de blive stillet nogle opgaver, hvor de vil få kendskab til forskellige løfteprincipper ved brug af blokke og taljer.

På museets åbne plads, Eriksens Plads, vil der være mulighed for at lære forskellige knob og deltage i forskellige aktiviteter som at kaste med line, lægge fortøjninger, arbejde med gangspil med mere. 

Litteraturforslag:

Rebslagning – fra massehåndværk til glemsel på to generationer, 2015, s. 10-15, TS, årg. 44, nr. 1. (Opstilling i folkebiblioteket: 67.78).

Owen, Peter; på dansk ved Bruun, Palle: Knob: 57 af de mest anvendelige knob til brug i dagligdagen og til lejrsport, lystfiskeri, sejlsport og bjergbestigning, Bogfabrikken Fakta 1994. (Opstilling i folkebiblioteket: 65.92). 

Jensen, Jens Kusk: Haandbog i praktisk sømandsskab, fjerde og omarbejdede udgave 1924. (Dele af de tre første afsnit: Materiale til rigning, trosser mm. Samt skibsmandsarbejde – knob og stik samt Spandske Vindser, Taljer og Hejseværk). (Opstilling i folkebiblioteket: 65.92).

Uden reb kunne man ikke sejle

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
600 kr.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Håndværk og design - Håndværk - materialer, Historie - Kronologi og sammenhæng, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Håndværk og design, Historie
Læringsmål:
Eleverne bliver styrket i at kunne relatere natur og teknologi til andre kontekster. Eleverne bliver i stand til at sætte naturfaglig og teknologisk udvikling i historisk perspektiv.

Eleverne kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource. Eleverne får viden om enkle produktionskæder. Eleverne får kendskab til teknologiudvikling gennem tiden.

Se alle tilbud fra: