Experimentarium

RoboCup Junior 2023 - WORKSHOP

I år udbyder vi en workshop til deltagere i RoboCup Junior konkurrencen. Den afvikles tirsdag d. 21/3 til og med torsdag d. 23/3. Der vil være to formidlere til rådighed til dem, der ønsker at deltage. Formidlerne vil vejlede og hjælpe eleverne med at programmere deres robot og afprøve banen. I skal selv medbringe alle hjælpemidler og egne robotter. Det er muligt for flere klasser at booke samme dag. Man kan komme fra Experimentariums åbningstid kl. 9.30, og formidlerne vil være til rådighed indtil kl. 13.30.

På workshoppen står vores formidlere, der har kendskab til programmering, klar til at hjælpe eleverne med at programmere deres robotter, vejlede i programmerne, give gode råd og sætte faglige begreber på deres processer. Målet med Robocup Junior er at styrke elevernes forståelse af programmering og robotter gennem en konkurrencepræget aktivitet.

Robotten skal ved brug af en lys- eller farvesensor navigere rundt på banen ved at følge en hvid streg på gulvet. Robotten skal kunne dreje, køre op ad bakke, og hvis man er rigtig vovemodig, ned ad en trappe. Holdet får et point for hver port, der er blevet forceret. Der er forskellige andre forhindringer på banen, som holdet kan prøve kræfter med. Banen kræver ikke, at man kommer i mål med sin robot. Man kan stoppe midt på banen eller når robotten kører en hel anden vej end tiltænkt. Vælger man at programmere robotten til at køre i mål, vil dette skaffe to point til holdet.

Tilmelding sker ved at skrive en mail til astride@experimentarium.dk med nedenstående oplysning:
Ønsket dato og ankomst tidspunkt
Navn på deltagende skole
Kontaktlærers navn, tlf. og e-mail
Antal deltagende elever
Klassetrin
Robottype/r og benyttet programmeringsprogram/mer

Det er kun muligt at deltage i workshoppen, hvis klassen er tilmeldt RoboCup Junior konkurrencen d. 27/3-23.

Læs mere på vores hjemmeside: https://www.experimentarium.dk/tema/robotkonkurrencer-paa-experimentari…

RoboCup

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 dage
Pris:
300 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Innovation og entreprenørskab, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleven har viden om programmering i Scratch.
Eleven kan analysere en given udfordring og på forhånd foretage den korrekte programmering.
Eleven har viden om løkker, loops, gentagelser og sløjfer i programmering.
Eleven kan vurdere egen løsnings kvalitet og foretage kvalificerede valg til næste step.
Eleven har viden om designprocesser gennem iterationer.
Eleven kan bruge faglige begreber til at forklare sine valg og de handlinger robotten udfører.