Naturlandet Lolland-Falster

Rotur til Hestø

Foruden rotur langs bredden ud for Naturskolen har vi også mulighed for at lave en ekspedition til Hestø med naturskolens fem robåde.

På Hestø kan vi studere den specielle flora og måske finde pilespidser eller flinteafslag fra stenalderen.

Vigtigt: Hvis klassen ønsker at benytte Naturskolens robåde, er det nødvendigt, at skolen på forhånd kontakter Naturskolen for at modtage en sikkerhedsinstruks, som den ansvarlige skoleleder/lærer på forhånd skal have underskrevet. Skolen skal også på forhånd have indhentet tilladelse fra elevernes forældre, hvis de skal med på rotur.

Rotur Kulturtjenesten Skoletjenesten undervisningstilbud

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Yderligere priser:
Efter aftale

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Undersøgelse, Geografi - Undersøgelse, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Krop, træning og trivsel, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Biologi, Fysik/kemi, Geografi, Historie, Idræt, Natur/teknologi
Læringsmål:
-