Rudersdal Bibliotekerne

Rudemesterskaberne i oplæsning 2023

Deltag i Rudemesterskaberne for 5. årgang, og bliv en god oplæser. I konkurrencen skal I dyste mod hinanden i klassen og med børn fra andre skoler.

Formålet med Rudemesterskaberne (RM) i oplæsning er, at eleverne udvikler færdigheder inden for mundtlig formidling. Forskningen inden for læsning viser, at oplæsning er et effektivt redskab til at styrke elevernes generelle læsekompetencer.

Konkurrenceforløbet foregår i 3 faser fra januar til april 2022:

Fase 1: Træningsperiode uge 1-8

Første fase foregår på skolerne. Her arbejder klassen med oplæsning som en integreret del af danskundervisningen. Vi foreslår, at I bruger bogen ”Flydende læsning i praksis” i træningsperioden. Vi udformer et stort og varieret tekstudvalg, der sendes ud til alle de deltagende klasser. Disse kan bruges ved RM i oplæsning. Teksterne er inddelt i forskellige genrer og sværhedsgrader for at imødekomme så mange elever som muligt. I kan naturligvis også selv vælge tekster.

I denne fase bliver alle tilmeldte klasser tilbudt et valgfrit biblioteksbesøg på Hovedbiblioteket i Birkerød, hvor vi præsenterer eleverne for vores store udvalg af skønlitteratur til alderstrinnet. Vi tilbyder book talks med oplæsningstips, og eleverne kan prøve at stå på den scene, hvor finalisten skal stå til finalen.

Fase 2: Semifinaler uge 9 og 10

Semifinalerne afholdes lokalt på skolerne for de tilmeldte klasser. Tre biblioteksansatte kommer ud og styrer semifinalen. Hver klasse skal have fundet minimum 3 og max. 5 elever, som konkurrerer mod hinanden på skolen. Skolen står for lokale, ”scene” og mikrofon, hvis nødvendigt. Der konkurreres både i en selvvalgt, en kendt og en ukendt tekst.

Fase 3: Finalen

Finalen finder sted d. 12/4 2023 på Hovedbiblioteket i Birkerød. Finalisterne oplæser en selvvalgt, en kendt tekst og, afhængig af tilmeldte klasser, en ukendt tekst, som vi har valgt. Et dommerpanel bedømmer hver enkelt finalist ud fra på forhånd fastlagte kriterier. Alle tilmeldte klasser er til stede ved finalen.

Tilmelding: I tilmelder jer ved at tilmelde hele klassen senest d. 15/10 2022.

NB! Det er en forudsætning for gennemførelse af forløbet, at mindst tre klasser (fra forskellige skoler) tilmelder sig.

Forberedelserne er i gang.
Børn læser.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning
Fag:
Dansk
Læringsmål:
Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet.