Salaam Film & Dialog

Salaam Filmfestival 2021-2022

Salaam Filmfestival er en flerkulturel filmfestival, der tilbyder film fra alverdens lande og levende, personlige oplæg. Salaam ønsker at give elever og lærere en øget indsigt i verdens kulturer til fordel for et åbent og globalt udsyn. Film er en magisk nøgle til kulturel nysgerrighed, bevidsthed og forståelse. Især på grund af mediets formidable evne til at skabe identifikation hos den enkelte. For slet ikke at tale om alle de muligheder, som filmens æstetik og musik byder på. På baggrund af filmoplevelserne skaber vi personlige møder, som udfordrer stereotyper og nuancerer forestillinger og holdninger til fællesmenneskelige eksistenstemaer. 

Se hvor i landet vi viser film og læs mere på Salaam.dk

 Billede fra filmen "Khorshid - Solens børn"
Billede fra filmen "Khorshid - Solens børn"
©

Angel Films

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
20 kr.
Yderligere priser:
20 kr. pr. billet

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Almindelig indvandrersprog - Kommunikation, Almindelig indvandresprog - Kultur og samfund, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Engelsk - Kultur og samfund, Filmkundskab - Filmanalyse, Fransk - Kultur og samfund, Historie - Historiebrug, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner..., Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Medier - Medieanalyse, Modersmålsundervisning - Kultur og samfund, Modersmålsundervisning - Mundtlig kommunikation, Natur/teknologi - Kommunikation, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Tysk - Kultur og samfund, Uddannelse og job - Personlige valg
Fag:
Billedkunst, Dansk, Engelsk, Fransk, Geografi, Historie, Kristendomskundskab, Medier, Natur/teknologi, Samfundsfag, Tysk, Uddannelse og job
Læringsmål:
at fremme interkulturel forståelse og indsigt i de forbindelser, der findes mellem det globale og lokale, gennem gode film, dialog og debat om moderne, flerkulturelle samfund.

Se alle tilbud fra: