Skole-Kirke-Tjenesten

Salmesang

Mellemtrins-elever indbydes til Salmesang i 4 forskellige kirker i kommunen.
Hørmested d. 24. maj, Hirtshals d. 25. maj, Sct. Hans d. 26. maj kl. 9.00 og
Bistrupkirken d. 26. maj kl. 11.00
Temaet for salmerne er pinsen og der synges både ældre og nyere salmer.

Ved tilmelding får man adgang til en hjemmeside, hvor man finder et undervisningsoplæg og
alle salmer indsunget af Katrine Bach Skovmand, sådan at der er mulighed for, at øve på salmerne inden man møder op i kirken. 

Materialet består af tre basisopgaver, der giver baggrundsviden til alle 4 salmer og ekstra opgaver som kan vælges til, hvis tiden i klassen er til det.
Det vil være en fordel, men ikke et krav at basisopgaverne er arbejdet igennem inden salmesangstimen i kirken (1-2 lektioner)
Ekstraopgaverne, kan der arbejdes med før eller efter salmesangstimen (2-3 lektioner)

Salmesang i kirken

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Tale, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Musik - Musikudøvelse
Fag:
Dansk, Kristendomskundskab, Musik
Læringsmål:
Fælles Mål;
Kristendom
Kompetencemål efter 6. kl.;
• Livsfilosofi og etik – Sprog og skriftsprog;
Arbejdet med sproglig udvikling (salmens sprog og udtryk i salmesangsforløbet)
Læreren indfører gradvist eleverne i et relevant fagsprog.
• Bibelske fortællinger;
Det er med sproget, at vi fortolker verden, og at vi ofte fortolker verden igennem to slags sprog, det rationelle/deskriptive sprog, som handler om fakta og målbart, og det poetiske/religiøse sprog, der handler om følelser/værdier og eksistentielle erfaringer, og som ofte udtrykkes i billeder og metaforer.
• Kristendom;
I dansk musiktradition indtager salmerne en central position som en regulær salmeskat i både salmebogen og højskolesangbogen. Eleverne kan derfor i salmer møde kristne grundtanker formuleret i poetisk form, som kan give anledning til samtale om og overvejelser over menneskers tydning af tilværelsen. Der kan arbejdes med forskellige salmedigtere og deres tolkning af kristendom før og nu.

Dansk
Trinmål efter 6. kl.
• Eleven kan orientere sig i tekstens dele.
• Eleven kan læse ukendte ord i fagtekster.
• Eleven har viden om ordforståelsesstrategier.
• Eleven kan anvende grafiske modeller til at få overblik over tekstens struktur og indhold.
(i nærværende materiale den poetiske genre)
• Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning.

Musik
Fra fagets formål;
• ….at synge danske sange.
• I faget musik skal eleverne udvikle forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet…
Trinmål efter 6. kl.
• Eleven kan synge med på et bredt repertoire af danske og udenlandske sange.
• Eleven kan lytte opmærksomt til musik fra forskellige genrer.