Museet for Samtidskunst

Samtidskunstens strategier og udtryksformer

Eleverne præsenteres for udvalgte samtidskunstværker, der diskuterer aktuelle samfundsmæssige spørgsmål. Vi bliver klogere på tendenser i samtidskunst gennem teori, metode og analyse.

På forløbet arbejder vi med de aktuelle udstillinger af samtidskunst, typisk video-, lyd- og installationskunst. Værker, der diskuterer aktuelle etiske, filosofiske og samfundsmæssige spørgsmål. Gennem provokation, overraskelse og humor tilbyder samtidskunsten en række nye perspektiver på den tid, vi lever i og som lægger op til en generel snak om kunstneriske processer, analysemodeller og historisk baggrund.

Forløbet lægger op til en aktiv dialog og egner sig til tværfaglige undervisningssammenhænge med praktiske, debatorienterede øvelser om temaer som bl.a. identitet, magt, krop, visuel kultur, fiktion og virkelighed.

I workshops på to timer laver vi gruppearbejde og eleverne arbejder kreativt med temaer og værker fra udstillingerne.

Inspirationsmateriale:

Samtidskunst og relationel æstetik

Samtidskunstens strategier og udtryksformer hele skoleåret..
Samtidskunstens strategier og udtryksformer hele skoleåret..
Foto

Museet for Samtidskunst

©

Museet for Samtidskunst

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
300 kr.
Yderligere priser:
2 timer - 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Almen sprogforståelse, Billedkunst, Dansk, Historie, Mediefag, Musik, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleverne får kendskab til samtidskunst og dens brug af forskellige medier og udtryksformer. Forløbet styrker elevernes visuelle kompetencer, herunder deres evne til at håndtere, reflektere og bearbejde visuel kompleksitet samt kritisk stillingtagen til kunstneriske strategier og intentioner. Arbejdet med teori, metode og fortolkning giver eleverne et fagligt indblik i samtidskunsten og dens historiske kontekst.

Se alle tilbud fra: