Den Frie Udstillingsbygning

Sans kunsten

Kom og vær med til at udforske samtidskunsten, når vi igennem leg og bevægelse undersøger, hvordan kunst ikke blot skal opleves med øjnene, men også kan sanses med hele kroppen!

Med workshoppen "Sans kunsten" er det personlige engagement, indlevelsen og lysten til at gå på opdagelse i kunsten omdrejningspunktet. Sammen udforsker vi bygningen og de udstillede værker og undersøger, hvordan kunsten i samtiden ikke blot kan ses, men også sanses, samskabes og reflekteres. Gennem dialog og legende øvelser skaber vi et rum, der stimulerer og styrker børnenes egen fortælleevne, fantasi og kreativitet i mødet med samtidskunsten.

Sans kunsten

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
950 kr.
Yderligere priser:
Gratis for Københavns folkeskoler.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedkommunikation
Fag:
Billedkunst, Dansk
Læringsmål:
Workshoppen tilgodeser folkeskolereformen og folkeskolens mål for danskfaget, billedkunstfaget, de praktiske/musiske fag og sprog- og kulturfagene. De skiftende udstillinger præsenterer et bredt udvalg af kunstneriske praksisser med en bred vifte af emner, der kan relateres til flere faglige mål og områder.

Se alle tilbud fra: