Scenekunst i Gentofte

Scenekunst for grundskoler i Gentofte

Oplev levende og lærende teater for og med dine elever!

I løbet af året udbydes skiftende forestillinger for grundskolen, der giver elever og deres lærere teateroplevelser af høj kunstnerisk værdi i teatersalen i Byens Hus.
 
Gennem kunstnerisk originale og relevante fortællinger får eleverne æstetiske erfaringer med fænomener og forhold i vores fælles kultur og verden omkring os.

Forestillingerne tager fat i aktuelle tematikker og væsentlige eksistentielle spørgsmål og understøtter og supplerer som regel flere skolefaglige mål.

Med teatrets mangfoldige redskaber bygges en fortrolighed med teatret som relevant dannelsesrum og kommunikationsform og som ramme om forskellige fællesskaber.

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Almindelig indvandrersprog - Kommunikation, Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedkommunikation, Biologi - Kommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Tale, Drama - Dramaanalyse, Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design - Design, Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner..., Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Medier - Medieanalyse, Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse, Natur/teknologi - Kommunikation, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Samfundsfaglige metoder, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Spansk - Kultur og samfund, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Sundhed og trivsel
Fag:
Billedkunst, Biologi, Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, Historie, Innovation og entreprenørskab, It og medier, Kristendomskundskab, Medier, Musik, Natur/teknologi, Samfundsfag, Sproglig udvikling, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Læringsmål:
Forestillingerne tager fat i aktuelle tematikker og væsentlige eksistentielle spørgsmål og understøtter og supplerer som regel flere skolefaglige mål.