Scenekunst i Gentofte

Scenekunst for ungdomsuddannelser i Gentofte

Oplev aktuelt og udfordrende teater for unge mennesker!

I løbet af året udbydes skiftende forestillinger for ungdomsuddannelser, der giver elever og deres lærere teateroplevelser af høj kunstnerisk værdi i teatersalen i Byens Hus.

Gennem kunstnerisk originale og relevante fortællinger får eleverne æstetiske erfaringer med fænomener og forhold i vores fælles kultur og verden omkring os.

Forestillingerne tager fat i aktuelle tematikker og væsentlige eksistentielle spørgsmål og understøtter og supplerer som regel flere faglige mål.

Med teatrets mangfoldige redskaber bygges en fortrolighed med teatret som relevant dannelsesrum og kommunikationsform og som ramme om forskellige fællesskaber.

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
EUD, EUX, Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
EUD, EUX, HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Almen sprogforståelse, Almen studieforberedelse, Astronomi, Billedkunst, Biologi, Bioteknologi, Dansk, Datalogi, Design, Design og arkitektur, Dramatik, Engelsk, Filosofi, Fransk, Fysik, Geovidenskab, Græsk, Historie, Idræt, Informationsteknologi, Innovation, Italiensk, Japansk, Kemi, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Oldtidskundskab, Psykologi, Religion, Russisk, Samfund og sundhed, Samfundsfag, Spansk, Teknologi, Tyrkisk, Tysk
Læringsmål:
Forestillingerne tager fat i aktuelle tematikker og væsentlige eksistentielle spørgsmål og understøtter og supplerer som regel flere faglige mål.