Næstved Kommune - Åben Skole

Sjællandske Medier - Næstved

Besøg redaktionen i Næstved og få indblik i journalistens arbejde.

Sjællandske Medier er en stor dansk mediekoncern med hovedsæde i Ringsted. Koncernen har redaktioner og afdelinger i 24 byer med Hillerød, Roskilde, Greve, Køge, Ringsted, Slagelse, Næstved og Vordingborg som hovedbyer.

Sjællandske Medier Næstved står til rådighed for tre besøg pr. skoleår à 45-60 minutters varighed. Kontakt virksomheden senest to uger før besøget.

Et besøg på virksomheden vil bestå af introduktion til virksomheden og rundvisning samt dialog med en af redaktionens journalister.

Forberedelse:

Inden besøget har eleverne fået viden om, hvordan man kan uddanne sig til journalist, på https://www.ug.dk/

Eleverne har forberedt spørgsmål til journalisten.

Kontakt: Kim Palm: kim.palm@sn.dk

Besøget kan evt. indgå som en naturlig del af et danskfagligt forløb, hvor der arbejdes med sagprosa.

Guide til forberedelse i faget Uddannelse og Job:
Et besøg på virksomheden opfylder læringsmålene i faget Uddannelse og Job, når eleverne er forberedte: Her er en guide til eleverne til forberedelse og opsamling på besøget:
https://skoletjenesten.dk/tilbud/guide-til-karrierelaering-uddannelse-o…

Foto leveret af Sjællandske medier Næstved

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Uddannelse og job - Arbejdsliv, Uddannelse og job - Fra uddannelse til job, Uddannelse og job - Personlige valg
Fag:
Dansk, It og medier, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job.

Eleven kan beskrive sammenhæng mellem uddannelser og job.

Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder.

Eleven kan beskrive forskellige typer arbejde og arbejdsformer.

Eleven kan beskrive sammenhænge mellem job, arbejdsliv og fritidsliv.

Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.