Aabenraa Kommune - åben skole

Skole-Kirke-Syds tilbud

Skole-Kirke-Syd, Aabenraa & Sønderborg tilbyder gratis undervisningsforløb og events til grundskolen.

Alle tilbud retter sig mod kristendomskundskab og rummer ofte tværfaglighed til andre af skolens fagområder. Forløbene er ikke-forkyndende og opfylder de, til enhver tid gældende formål og kompetenceområder for fagene.

Se alle tilbud på vores hjemmeside: www.skole-kirke-syd.dk

Tilmelding
Tilmelding til ét eller flere forløb foregår via vores hjemmeside: www.skole-kirke-syd.dk

Kontakt
Lærer og pæd. konsulent Bente Iwang
Mail: 
bei@km.dk

Transportpulje

https://pucaabenraa.aula.dk/sundskole/transportpulje

Billede
Skole-Kirke-Syd

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Almindelig indvandrersprog - Kommunikation, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner..., Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Kristendomskundskab
Læringsmål:
Eleverne introduceres til kristendommen gennem forskellige åben skole-tilbud.