Klosterlund Museum

Skoleliv - at være barn på oldefars tid

Klosterlund Museum og Vester Palsgaard Skovmuseum tilbyder skoleundervisning som i de gamle dage! I vores autentiske skolestuer kan I opleve hvordan skolelivet foregik, dengang oldefar var barn.

MUSEUMSBESØGETS INDHOLD

Oplev skoleundervisning som i gamle dage. Når eleverne ankommer, får den samlede klasse først en introduktion til museet, og til hvorfor man har kulturhistoriske museer. Derefter bliver klassen delt op i to hold, hvor den ene del af klassen skal arbejde med gamle lege på gårdspladsen, mens den anden del af klassen sidder i skolestuen. Halvvejs inde bytter de to hold.

I skolestuen gives der en kort introduktion til livet i skolen i begyndelsen af 1900-tallet. Eleverne oplever en skoledag med gammeldags undervisningsmetoder og materialer. Der er f.eks.: Skriveøvelser med griffel på tavle og med pen og blæk samt gennemgang af salmevers og Luthers Katekismus.

IDÉER TIL FORBEREDELSE FØR MUSEUMSBESØGET

  • Op til museumsbesøget kan eleverne forberedes ved at høre om skolegang i gamle dage.
  • Fortælle eleverne om skolens betydning, bl.a. for de mange børn fra landet.
  • Vise eleverne billeder af skolerelaterede genstande: skolebænk, pen og blæk, gammeldags skoletaske osv.

EMNER

Skolelivet i gamle dage, gamle lege, kristendom i skolen, ligheder og forskelle mellem børns skoleliv anno 1900 og nu.
 

MÅL OG KOMPETENCER

  • At få indblik i skole- og børneliv for hundrede år siden.
  • At kunne relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.
  • At opnå viden om kristendommens betydning i skolen gennem tiden.
Skoleliv - At være barn på oldefars tid
Oplev skoleundervisning som i gamle dage.
Foto

Maja Theodoraki

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
600 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Historie - Kronologi og sammenhæng, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse
Fag:
Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
At få indblik i skole- og børneliv for hundrede år siden.

At kunne relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.

At opnå viden om kristendommens betydning i skolen gennem tiden.