Vestforbrændingen

Skraldelev

I minibyen Skraldelev er der fokus på, hvordan affaldet skal sorteres.
Eleverne vil også få eksempler på, hvad affaldet kan blive til.
Besøget inkluderer en rundvisning på forbrændingsanlægget.

Besøg Skraldelev - Vestforbrændings miniby, hvor vi arbejder med elevernes handlekompetencer og viden om affald, genbrug og ressourcer. Gennem dialog og praktiske opgaver får eleverne kendskab til affaldets materialer og prøver kræfter med sorteringens kunst.

Med udgangspunkt i elevernes erfaringer og hverdag med affald, taler vi om forskellige affaldstyper, hvor det skal afleveres, og hvordan det efterfølgende bliver behandlet.

Ift. elevernes klassetrin og niveau kan et eller flere af de fire "behandlingshjørner" inddrages. Her kan eleverne stikke hænderne i det gamle deponi, sortere restaffaldet inden det havner i forbrændingsanlægget, se på delene i en mobiltelefon og lave genbrugskredsløb.

Som en del af besøget i Skraldelev kommer eleverne rundt på forbrændingsanlægget, hvor de møder virkelighedens affaldshåndtering. Rundturen giver indblik i, hvor mange funktioner der er i drift, for at kunne håndtere alt det affald de smider i den almindelige skraldespand derhjemme.

Rundvisning på Vestforbrænding
Besøget i Skraldelev inkluderer en rundvisning på forbrændingsanlægget
Foto

Vestforbrændingen

©

Vestforbrændingen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
0 kr. Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Arbejdskendskab, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Natur/teknologi, Uddannelse og job
Læringsmål:
Se vedhæftede fil