Ringsted Galleriet

SKULPTUR OG HVERDAG

På denne workshop vil eleverne arbejde med det udvidede skulpturbegreb, hvor fundne objekter m.fl. sættes i nye sammenhænge og får ny betydning og værdi.

På denne workshop tages der udgangspunkt i nogle af Ringsted Galleriets aktuelle eller tidligere udstillere, såsom Finn Reinbothe, som arbejder med mobiler fremstillet af fundne objekter såsom havepavillon-dele og mindre grene. Eleverne vil arbejde praktisk og teoretisk med skulpturel formgivning, og de vil blive introduceret til avantgarde-termer såsom readymade, kubisme og/eller assemblage af bl.a. Marcel Duchamp og Louise Nevelson.

Undervisningen tilpasses klassetrin. I de lavere klassetrin er der fokus på formgivning, mens elever på valghold tilbydes mere teori og kunsthistorie.

Undervisningsforløb: understøtter genstandsområdet ’Det rumlige’

Materialer: fundne genstande, maling etc

Varighed:

1-dags forløb (evt. 4 timer, kan justeres efter behov) med fokus på materialer og formgivning

2-dages forløb med kunsthistorie, kunstteori, skitsefase og materialeindføring samt elevpræsentation af deres skulpturprojekt

Klassetrin: 2.-10.

Fremstilling af elev-mobile på Ringsted Galleriet
Praktisk arbejde
Foto

Heidi Hove

©

Ringsted Galleriet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Tale, Elevernes alsidige udvikling
Fag:
Arbejdskendskab, Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, Historie, Innovation og entreprenørskab, Medier, Projektopgaven, Samfundsfag, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Udover det praktiske vægter vi også kommunikation. Det sproglige er en naturlig del af vores praktiske arbejde, vi bruger fagtermer i det praktiske arbejde dels for at introducere faglig og dels for at få præciserede de praktiske intentioner.

Læringsmål:
– Billedfremstilling (fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur som vekslende tilgange til billedarbejde etc.)

– Billedkundskab (Eleverne skal arbejde med at beskrive billeder og billedindtryk ved hjælp af ord og diskutere egne og andres billeder etc)

– Visuel kommunikation
(Eleverne skal arbejde med at fremstille og bruge billeder og visuelle udtryk som middel
til kommunikation)