Ringsted Galleriet

SKULPTUR OG HVERDAG

Med udgangspunkt i Ringsted Galleriets aktuelle udstillingsprogram, SAMMENSTØD, vil eleverne på denne workshop vil arbejde med det udvidede skulpturbegreb, hvor fundne objekter m.fl. sættes i nye sammenhænge.

Der tages bl.a. udgangspunkt i nogle af Ringsted Galleriets aktuelle eller tidligere værker såsom en vandfontæne sammensat af alm. haveslanger for derved at efterligne Las Vegas’ overdådige vandshows af Maria Gondek, eller mobiler fremstillet af fundne objekter såsom havepavillon-dele og mindre grene af Finn Reinbothe. Eleverne vil arbejde praktisk og teoretisk med skulpturel formgivning, og de vil blive introduceret avantgarde-termer såsom readymade, kubisme og/eller assemblage af bl.a. Marcel Duchamp og Louise Nevelson.

Undervisningen tilpasses klassetrin. I de lavere klassetrin er der fokus på formgivning, mens elever på valghold tilbydes mere teori og kunsthistorie.

Undervisningsforløb: understøtter genstandsområdet ’Det rumlige og plane flader’

Materialer: fundne genstande, maling etc

Varighed:

1-dags forløb (evt. 4 timer, kan justeres efter behov) med fokus på materialer og formgivning

2-dages forløb med kunsthistorie, kunstteori, skitsefase og materialeindføring samt elevpræsentation af deres skulpturprojekt

Klassetrin: 2.-10.

Fremstilling af elev-mobile på Ringsted Galleriet
Praktisk arbejde
Foto

Heidi Hove

©

Ringsted Galleriet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Tale, Elevernes alsidige udvikling
Fag:
Arbejdskendskab, Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, Historie, Innovation og entreprenørskab, Medier, Projektopgaven, Samfundsfag, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Udover det praktiske vægter vi også kommunikation. Det sproglige er en naturlig del af vores praktiske arbejde, vi bruger fagtermer i det praktiske arbejde dels for at introducere faglig og dels for at få præciserede de praktiske intentioner.

Læringsmål:
– Billedfremstilling (fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur som vekslende tilgange til billedarbejde etc.)

– Billedkundskab (Eleverne skal arbejde med at beskrive billeder og billedindtryk ved hjælp af ord og diskutere egne og andres billeder etc)

– Visuel kommunikation
(Eleverne skal arbejde med at fremstille og bruge billeder og visuelle udtryk som middel
til kommunikation)