MUNDU - center for global dannelse

Smarte rettigheder

Smarte rettigheder er aktivt og kreativt undervisningsprojekt med brug af smartphones, som handler om FN's konvention for Barnets Rettigheder. Forløbet giver eleverne forskellige muligheder for at reflektere over børns rettigheder i Danmark og andre lande. Det hedder Smarte Rettigheder, fordi det bygger på en læring-i-bevægelse aktivitet, hvor eleverne anvender deres smartphones.

Forløbet skal gøre eleverne klogere på Børnerettighedskonventionen gennem arbejde med rettighederne på forskellige måder:

  • Arbejde med online undervisningsmateriale fra (1-5 lektioner)
    Elevernes viden om børns rettigheder i en global og lokal kontekst bliver løftet gennem arbejde med virkelige cases, film og dialog i klassen.
  • Besøg af global gæstelærer (2 lektioner)
    Klassen får besøg af en gæstelærer med rod i f.eks. Indien, Ghana eller Mexico, som fortæller om, hvordan det er at vokse op i dette land, og hvordan det står til med børns rettigheder her.
  • Orienteringsløb med smartphones og konkurrence (3-4 lektioner, op til 3 klasser)
    MUNDU faciliterer et orienteringsløb i skolens nærområde, hvor eleverne skal løse opgaver i grupper ved hjælp af smartphones, apps og QR-koder. Undervejs skal de lave kreative fotografiske fortolkninger af udvalgte børnerettigheder. MUNDU kårer til sidst en vindergruppe. 

 

Arbejde med online undervisningsmateriale fra http://smarterettigheder.dkGratis / Arbejde med online undervisningsmateriale + gæstelærerbesøg: 1.950 kr. (+ transport) / Arbejde med online undervisningsmateriale + orienteringsløb: 5.900 kr. (+ transport) / Hele forløbet: Arbejde med online undervisningsmateriale + gæstelærerbesøg + orienteringsløb: 7.900 kr. (+ transport).

Undervisningssituation fra Smarte rettigheder. En elev scanner en qr-kode.
©

MUNDU

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
5900 kr.
Yderligere priser:
Du kan vælge at bestille hele forløbet eller lade eleverne arbejde med en eller to af delelementerne. Det er gratis at arbejde med webstedet.
Max deltagere:
75 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7.
Kompetenceområde:
Dansk - Læsning
Fag:
Dansk, Geografi, It og medier
Læringsmål:
Materialet forholder sig til flere fag og tværfagligt. Her gives et eksempel fra dansk:

Læsning. Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.

Forberedelse, Fase 1: Eleven kan orientere sig i tekstens dele. Eleven kan arbejde på web og læse fagtekst om børns rettigheder på en hensigtsmæssig måde.