Københavns Befæstning - Vestvolden Rødovre

Soldat på Vestvolden

I foråret, sommeren og efteråret kan du og dine elever rejse 100 år tilbage i tiden og gå i soldaternes fodspor på Vestvolden.

I undervisningsforløbet, som er for 0.-3. klasse, udforsker eleverne volden, hvor soldaterne arbejdede, sov og spiste, da de var der under 1. Verdenskrig. Eleverne bliver også selv indrulleret som soldater, hvor de skal undersøge soldatens tornyster, gå march og skrive en hilsen hjem – med blæk. 
Alt dette foregår i det nyopførte batteritogsmagasin og udenfor på Vestvolden i Rødovre. 

Målet med forløbet er først og fremmest, at eleverne får en god oplevelse. Samarbejde er et kernebegreb og håbet er at det kan være med til at udvikle elevernes fællesskabsfølelse, både som elev og som soldat. 

Forløbet er drevet af den nysgerrighed, som eleverne naturligt møder op med. Vi tager udgangspunkt i elevernes bud, og de tanker de får, når vi snakker om soldater, batteritogsmagasin, krig og tid. 

Vi bestræber os på, at eleverne går derfra med en forståelse for at Vestvolden er ikke en naturskabt kælkebakke, men er en del af en menneskeskabt historie. Deres lokalområde er et sted hvor mange soldater har boet og arbejdet i mange år og eleverne skal kunne se at historien er rundt om dem. Forløbet øver eleverne i, at forstå hvad historie indebærer. 

Vi forsøger at gøre historien konkret ved at lade eleverne undersøge nogle af de tegn der er på, at mange år er gået siden soldaterne var på Vestvolden. Eleverne ser sig omkring og oplever på egen krop hvad soldaterne har lavet og hvad de kunne have følt, når de sad på Vestvolden og 1. verdenskrig var i gang ude i verden. 
Forløbet understøtter kravet om mere bevægelse i undervisningen. Eleverne skal bl.a. løbe, gå march, og bære hinanden på en båre, som de selv har lavet.

Perioden for dette forløb er fra påskeferien til efterårsferien. "Jul på Vestvolden" kan bookes fra uge 47-51.
Bemærk: Forløbet er en forårs/sommerudgave af "Jul på Vestvolden" (forløbene har grundlæggende samme indhold)

Læs om lærerens opgaver og find før- og efteropgaver herunder

Book forløbet her

Befaestningen
Foto

Anne Sofie Rump

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
0 kr.
Yderligere priser:
Undervisningen er gratis for folkeskoler fra Frederiksberg, København og Rødovre Kommune. Prisen er 600,- for øvrige skoler og kommuner.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie
Læringsmål:
Eleven har viden om fællesskaber før og nu.

Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.

Eleverne får styrket deres evne til indlevelse og identifikation gennem følgende af Skoletjenesten Københavns Befæstnings dogmer:
- Oplevelse før oplysning
- Historien er fysisk
- Læring gennem fysisk bevægelse
- Samarbejde

At eleverne gennem de autentiske omgivelser får mulighed for at forankre og udvikle deres viden om soldaterlivet i tiden op til og under 1. verdenskrig.

At eleverne får styrket deres evne til at undres og stille spørgsmål.