Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab

Sorg og livsmod - når de mindste mister

Et undervisningsmateriale samt tre film, der alle sætter fokus på samtalen om sorg i forbindelse med dødsfald eller skilsmisse.

Produceret af en række folkekirkelige skoletjenester og udbydes derfor flere forskellige steder i landet.

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan enten skyldes, at de mister en af deres nærmeste; at en i familien rammes af alvorlig sygdom; at der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse, eller at en eller flere af de voksne i deres nærmeste familie er tynget af misbrug af den ene eller den anden art.

Typisk rammer sorgen uforberedt, og ikke sjældent har den sorgramte en oplevelse af at blive isoleret bag en mur af tavshed, fordi omgivelserne er usikre på, hvordan de skal håndtere situationen.

Med afsæt i to-tre små nyproducerede fabel-tegnefilm fra Tiny-film, der gennem årene har produceret en lang række tegnefilm til DR, sættes i børnehøjde fokus på, hvad sorg er, hvornår den kan ramme én, og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv. Herunder om der kan etableres et handleberedskab til at tackle sorgen. I bred forstand altså et forsøg på at øge elevernes handlekompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem.

Materialet indeholder:
• Lærervejledning
• Film
• Plakat
• Kirkebesøg

Fag: Kristendomskundskab

Billede af Bjørne i sorg.
Manchetbillede til Lillesorg
Foto

Tiny Film

©

Tiny Film

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
0 kr. Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Kristendomskundskab
Læringsmål:
Forståelse af begrebet sorg.

Indsigt i, at mennesker kan opleve sorg forskelligt.

Viden om, hvorledes de kan handle, hvis de står over for et menneske i sorg.