Ribe VikingeCenter

Spillet om magten

Den gamle Jarl og hustru regerer i Ripa. De har ingen overlevende sønner. Det er et åbent spørgsmål, hvem der skal overtage magtembedet i det sydvestlige Danerrige, når det gamle jarlepar dør. Der skal vælges en efterfølger blandt de lokale tre stormandsslægter i regionen.
I et autentisk vikingemiljø skal eleverne opleve, hvordan det er at tilhøre den øverste del af tidens samfundshierarki. Hvem blandt de lokale stormandsslægter skal overtage magtembedet efter den gamle Jarl og hans hustru?

Dialog-baseret rollespil. Klassens elever opdeles i tre slægter. De deltager derefter i vikingetidens livsfarlige spil om magten. Et spil, hvor man skal være parat til at indgå alliancer og forråde for at nå til tops. Man skal være parat til at satse alt. For her har man alt at vinde, men også alt at tabe. Aktiviteterne inddrager på forskellig vis krop og hoved. Man skal kunne dømme retfærdigt, og man skal kunne lede og være god til idræt. Har de tre stormandsslægter et egnet par i familien til posten? Det afgøres til sidst på et tingmøde.

Det gamle jarlepar i Ripa venter på afgørelsen
Det gamle jarlepar i Ripa venter på familiernes afgørelse
Foto

RVC

©

Ribe VikingeCenter

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
1650 kr.
Yderligere priser:
Der skal tillægges entré pr. person. Læs mere på Ribe VikingeCenters hjemmeside. Ved køb af dette forløb, får de to første voksne fra institutionen gratis entré.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
EUD, EUX, Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
EUD, EUX, HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Historie, Idræt, Samfundsfag
Læringsmål:
Hvis hele dette undervisningsforløb bliver praktiseret med både 1. forberedelsesdelen, 2. besøgsdelen på Ribe VikingeCenter og 3. opfølgningsdelen, leder dette skoletjenesteforløb
frem mod, at eleverne tilegner sig kompetencer i forhold til at opnå læringsmål som beskrevet i lærervejledningen.

Se alle tilbud fra: