Lemvig Museum

Spor fra istiden - geologi på Lemvigegnen

Forløbet skal give eleverne en forståelse af Lemvigegnens landskabsdannelse og heraf følgende bosættelse. Undervisningen tilbydes alle klassetrin og tilpasses den enkelte klasse.

Landskabet på Lemvigegnen er resultatet af de dynamiske kræfter under og efter sidste istid. I forløbet anskueliggøres, hvordan isen har udgravet Limfjorden, opbygget morænebakkerne og dannet den flade hedeslette mod syd. Landskabet ved Lemvig er karakteristisk med smeltevandsdale og navnlig tunneldalen, hvori Lemvig by ligger.

Forløbet kan med fordel tilrettelægges som en kombination af et besøg på museet og en byvandring.

Lemvig-natur
Lemvig Museum
Foto

Lemvig Museum

©

Lemvig Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
300 kr.
Yderligere priser:
Gratis for Lemvig Kommunes skoler.

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
HF, HHX, HTX, STX
Fag:
Geovidenskab, Historie, Naturgeografi