Ringsted Galleriet

SPROG I KUNSTEN

Med udgangspunkt Ringsted Galleriets udstillingsprogram JUBILÆUM 2022, hvor Gudrun Hasle har udstillet i Tinggade, vil eleverne på denne workshop skabe deres egne tekstudsagn.

Eleverne vil på denne workshop tage udgangspunkt i Gudrun Hasles tekstværker i det offentlige rum, hvor personlige emner som ordblindhed blandt andet kommer i spil. Eleverne bliver opfordret til at udtrykke sig i ord og i at visualisere det. Vi vil introducere eleverne til forskellige kunstnere, der har arbejdet med sprog som visuelt fænomen.

Undervisningen tilpasses klassetrin. I de lavere klassetrin er der fokus på formgivning, mens elever på valghold tilbydes mere teori og kunsthistorie.

Undervisningsforløb: understøtter genstandsområdet ’plane flader' og 'det rumlige'

Materialer: varierende, eks. pap, papir, maling

Varighed: 4 timer (kan justeres efter behov): underviseroplæg, brainstorm, skitsefase, udarbejdelse af elevværker

Klassetrin: 3.-10.

Værk af Gudrun Hasle i Tinggade i Ringsted
Foto

Morten Jacobsen

©

Ringsted Galleriet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale
Fag:
Billedkunst, Dansk
Læringsmål:
Udover det praktiske vægter vi også kommunikation. Det sproglige er en naturlig del af vores praktiske arbejde, vi bruger fagtermer i det praktiske arbejde dels for at introducere billedkunstnerisk faglighed og dels for at få præciserede de praktiske intentioner.

Læringsmål:
– Billedfremstilling (fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur som vekslende tilgange til billedarbejde etc.)

– Billedkundskab (Eleverne skal arbejde med at beskrive billeder og billedindtryk ved hjælp af ord og diskutere egne og andres billeder etc)

– Visuel kommunikation
(Eleverne skal arbejde med at fremstille og bruge billeder og visuelle udtryk som middel
til kommunikation)