Klosterlund Museum

Stenalderjæger II - Stammens overlevelse

Hvordan sikrer vi stammens overlevelse? Gennem et dilemmaspil, skal vi sammen med de øvrige stenalderjægere overveje, om vi vil fortsætte som jægere eller gå over til landbrug! Museumsformidleren klæder jer på til at forstå den skelsættende overgang fra jæger til bonde i stenalderen.

MUSEUMSBESØGETS INDHOLD

Vi mødes på museet, og museumsformidleren giver en kort introduktion til stenalderen med udgangspunkt i vigtige fund i udstillingen. Derefter prøver vi kræfter med livet i jægerstenalderen gennem et dilemmaspil, hvor vi sammen med de øvrige jægere skal overveje, hvordan vi sikrer stammens overlevelse. Afhængig af spillets udfald, som eleverne ud i naturen og løse konkrete, fysiske opgaver.

Klosterlund Museum huser mange spændende stenalderfund! Her kan eleverne møde fund fra nogle af Danmarks ældste bopladser, der er udgravet ved Bølling Sø. Undervisningsforløbet kombinerer vidensformidling og introduktionen til ægte genstande fra stenalderen med inddragelsen af elevernes forestillingsevne og indlevelse.

IDÉER TIL FORBEREDELSE FØR MUSEUMSBESØGET

  • Op til museumsbesøget kan eleverne forberedes ved at tale om placeringen af stenalderen i tid. Hvornår var det? Hvilken tid kom efter? Hvor længe varede perioden?
  • Arbejde med kanonpunktet om Ertebøllekultur og jægerstenalder.
  • Læse et kort oplæg fra museet som forberedelse til et dilemmaspil, der indgår i museumsbesøget.

MÅL OG KOMPETENCER

  • At opbygge viden om livsvilkårene i stenalderen og opnå forståelse for de vigtigste udviklinger gennem perioden.
  • At identificere og tage stilling til tidstypiske problemstillinger i en historisk periode.
  • At kunne opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden.
Stenalderjæger - Stammens overlevelse
Prøv kræfter med livet i jægerstenalderen gennem et dilemmaspil
Foto

Julie Lolk

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
600 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Historie - Kronologi og sammenhæng, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Dansk, Historie, Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleven får viden om væsentlige træk ved en historisk periode.

Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.

Eleven kan identificere historiske problemstillinger.