Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus

Stjerneløb på Krudtværksmuseet - for de små

Besøg Krudtværksmuseet på egen hånd - få historisk viden og sved på panden. (OBS- betaling uden for sæsonen)

Krudtmøllerne er helt enestående af deres art. De ligger som perler på en snor langs begge sider af kanalen. Her kan man i mere end en halv snes velrestaurerede bygninger se de gamle maskiner arbejde - nogle drives af vandhjul, andre af elektromotorer. Man får et godt indblik i krudtfremstillingens historie og erfarer, at det for arbejderne har været en livsfarlig beskæftigelse. Risikoen for eksplosioner kan også aflæses i selve landskabet – i form af beskyttelsesvolde og høje træer, hvis funktion det var at opfange vragdele og afrevne lemmer, når det gik galt.

På Krudtværksmuseet kan du med mindre eller større børnegrupper udforske husene og følge krudtets produktionsfaser- i dejlige omgivelser. Vi har udviklet et stjerneløb, som du som lærer eller pædagog selv kan downloade og udprinte på skolen, og medbringe i forbindelse med besøg på museet. 

Stjerneløbet åbner op for mange muligheder: Du kan vælge at lave løbet på tid, så der kommer sved på panden- eller du kan fokusere mere på den historiske formidling eller krudtproduktionen, og tilføje opgaver med andet fagligt indhold. 

Stjerneløbet er udviklet som et brugerstyret undervisningsforløb, men kan med fordel kombineres med en rundvisning af en museumsvært, som også kan arrangere kanonkuglekast, sivskoløb og andre historiske lege (se andet forløb). 

I er meget velkomne til at spise madpakker på området- enten på medbragte tæpper, eller ved vores borde og bænke, som står ved indgangspartiet.

Der er gratis adgang for skoleklasser, men kontakt museet, når du planlægger dit besøg, da vi kun kan have et begrænset antal børnegrupper ad gangen.

Vær opmærksom på, at stjerneløbet er gratis indenfor museets åbningstider, som kan findes på www.indmus.dk/besoeg-os/krudtvaerket. Ved besøg uden for sæsonen koster forløbet 500 kr., og der er mulighed for, at flere klasser kan deltage på en gang. Kontakt museets administration for flere oplysninger.

Til Stjerneløbet skal du bruge følgende materiale:

Stjerneløb på Krudtværksmuseet
Stjerneløb på Krudtværksmuseet
Foto

Irene Ucini Jørgensen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Uden for åbningstiden koster forløbet 500 kr., og flere klasser kan deltage.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
2., 3., 4.
Kompetenceområde:
Almindelig indvandresprog - Kultur og samfund, Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Idræt - Krop, træning og trivsel
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Idræt
Læringsmål:
Historie:
Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier
Eleven kan opnå viden om særtræk ved historiske fortællinger
Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden
Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden, og opnår viden om relativ kronologi