Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab

Sværdets kraft

- et undervisningsmateriale om Kristendommen i korsriddertiden.

I haven ved en af Jerusalems mange kirker – Pater Noster-kirken på Oliebjerget – findes en skulptur af to brødre. De hed Svend og Eskil og var henholdsvis biskop over Viborg og kriger. De var draget på pilgrimsfærd til Jerusalem, og var døde år 1153. Hvem var de? Hvad bragte dem til Jerusalem? Og hvordan havde de gjort sig fortjent til en plads i denne vigtige kirkes gårdhave?

Undervisningsmaterialet omhandler korsriddertiden, og flere af de folkekirkelige skoletjenester i Danmark har her udviklet materialet og samarbejdet med forfatteren Jan Kjær, som har skrevet en historisk udviklingsroman til undervisningen i kristendomskundskab, dansk og historie.

Projektet rummer en værklæsning, forslag til tekstanalyse, arbejde med korsriddertiden, historiske kilder og kildekritik og dykker ned i kristendomsfaglige begreber som tilgivelse, det hellige og treklangen: liv-død-ny begyndelse. Desuden lægges der op til et arbejde med centrale symboler som kors og vand på baggrund af centrale bibelske tekster og kristne ritualer.

Til projektet hører en hjemmeside med bogen indlæst på lydfiler af skuespiller Morten Hemmingsen, elektronisk lærerkursus, videoer til undervisningen, bilag til print m.m.

Forside til den grafiske roman af Jan Kjær
Forside af den grafiske roman af Jan Kjær
©

Jan Kjær

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner..., Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Dansk, Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
- Dansk værklæsning/lytning

- Historiske kilder og kritik

- Kristendomskundskab - Kristendommens historie i Danmarks middelalder og korstog