Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab

Syng med Liv og Lys(t)

I dette projekt får eleverne et kendskab til et repertoire af gamle og nye salmer, der tematisk knytter sig til temaerne lys, kyndelmisse og Sankt Hans. De to sidste er begivenheder i det kristne kirkeår og samtidig folkelige traditioner, der fejrer lyset og to af årets overgange.

FÆLLESSANG I KIRKEN
Salmesangsprojektet afvikles i Aars, Gullestrup og Lemvig kirker i ugen op til kyndelmisse i januar måned. Klasser mødes og synger nye og ældre salmer. Der vil være et varieret musisk akkompagnement og et fortællende indslag om kyndelmissetraditionen og tematikken »lys«.
Det forventes, at eleverne har øvet salmerne, inden de mødes i kirken.

UNDERVISNINGSMATERIALE
Klasser, der tilmelder sig salmesangsprojektet, vil modtage et undervisningsmateriale
om salmerne med tilhørende opgaver og baggrundsmateriale. Man kan også bestille materialet
uafhængigt af afviklingen i kirken. Der er ligeledes tilgængelige lydfiler, som kan bruges til at øve efter. Det er børn, der synger salmerne med klaverakkompagnement.

Materialet indeholder:
• Lærervejledning, elevsider og noder
• Adgang til indspilninger af salmerne
• Kirkebesøg

Fag: Kristendomskundskab, musik.

FÆLLESSANG – HVOR OG HVORNÅR?
Aars Kirke, tirsdag d. 28. januar 2020, kl. 10.00-11.00
Lemvig Kirke, onsdag d. 29. januar 2020, kl. 10.00-11.00
Gullestrup Kirke, torsdag d. 30. januar 2020, kl. 10.00-11.00

Tilmeldingsfrist:
1. november 2019 på vores hjemmeside: www.vibsko.dk – på tilmeld event-knappen nedenunder beskrivelsen af dette materiale.

Sang i Viborg Domkirke
Sang i Viborg Domkirke
Foto

Tine Boel

©

Vibsko

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
0 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
3, 4, 5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
Læringsmål:
Eleven får en forståelse af centrale ritualer samt musik og salmer knyttet til faget kristendomskundskab.

Eleven får indsigt i og kan redegøre for disse ritualer samt musik og salmer.

Eleven lærer at synge mange forskellige salmer.