Kunstforeningen GL STRAND

TABAIMO

Forårets store udstilling i Kunstforeningen GL STRAND er med den japanske samtidskunstner Tabaimo. Udstillingen giver et nyt blik på japansk kunst og kultur og undersøger spørgsmål relateret til det at være menneske og de eksistentielle bekymringer i det hypermoderne liv, som kendetegner det japanske, såvel som vestlige samfund i dag.

Tabaimos værker henter inspiration i Japans lange tradition for tegnet kunst. Hendes værker er stilistisk forbundet med såvel klassiske træsnit som nyere kunstneriske udtryk; manga og anime. Værkerne i udstillingen inddrager os med intime teaterlignede installationer, hvor Tabaimo inviterer os indenfor i værket og undersøger fænomener som den menneskelige psyke og fantasi samt det hjemlige over for det offentlige rum. Det sker gennem dragende og urovækkende fortællinger, som Tabaimo lader udfolde i sin egen surrealistiske billedverden.

 

UDSTILLINGENS TEMAER

I GL STRAND præsenterer Tabaimo videoinstallationer, værker på papir og maleri samt vægmalerier lavet særligt til GL STRANDs rum. Man kan, så at sige, vandre mellem værkerne, der med referencer til klassisk japansk tegnekunst af blandt andre Katsushika Hokusai (1760-1849) også udforsker forholdet mellem mennesker og natur. I de mørke lokaler fortæller værkerne intime historier om at føle sig fremmedgjort i det offentlige rum, og hvordan hjemmet på en og samme tid både kan være fristed og fængsel. Det er universelle følelser, der på tværs af nationer og kulturer, inviterer til samtaler om, hvordan vi lever i verden i dag.

Værkerne er alle fyldt med genkendelige, men også fantastiske motiver og symboler. Blandt andet indgår der fantasifulde dyr i de animerede videoværker, ligesom de sætter hverdagens objekter i spil på underfundige måder. I forbindelse med besøg i udstillingen er følgende temaer relevante at berøre:

  • Eksistentielle livsvilkår i en hypermoderne virkelighed som udtrykt gennem vores indretning af hjemmet og det offentlige rum.
  • Japansk billedkunst, visuel kultur og animationsfilm.
  • Generationskløfter og ensomhed.
  • Forholdet mellem natur og mennesker.

De mange betydningslag i værkerne inviterer til analyse og dialog. Derfor er udstillingen en oplagt mulighed for eleverne til at styrke deres analyse- og fortolkningsevner. Mange af symbolerne i værkerne vil være genkendelige fra både klassiske billedanalyser samt den visuelle kultur, de møder uden for skolen. Desuden er udstillingen et ideelt afsæt for diskussioner omkring både visuel kunst og samfundet i dag.

 

OM TABAIMO

Tabaimo, der er født i 1975 med navnet Ayako Tabata, bor og arbejder i Nagano i Japan. Hun fik sit internationale gennembrud i 2011, da hun repræsenterede Japan på Venedig Biennalen med sin store videoinstallation Teleco-soup. Tabaimo tilhører Japans såkaldte "tabte" generation, der voksede op under landets hurtige udvikling fra en feudalt og traditionsbåret kultur til et teknologisk avanceret samfund. I dag er generationen mellem 30 og 50 år, og har forsat svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Ensomhed er et stort problem, både hos dem men også de yngre generationer, der vokser op nu. Med én fod i fortiden og en anden, der peger mod fremtiden, kæmper de for at finde deres plads mellem tradition og modernitet, og i de seneste år også mellem den sanselige virkelighed og det virtuelle. I sine værker bearbejder Tabaimo disse problemstillinger og inviterer os til at reflekterer kritisk over vores relation til verden omkring os og hvilke konsekvenser, den hastige udvikling bringer med sig. 

Tabaimo siger om sin kunst: “Jeg bruger ofte provokationen eller det uventede som virkemiddel til at drage betragteren ind i værket. Når jeg én gang har fanget publikums opmærksomhed, så kan jeg for alvor lade fortællingen tage fart på en række planer og dybder.”

Udstillingens temaer er særligt relevante for eleverne i grundskolens udskolingstrin og på ungdomsuddannelserne.

 

UDSTILLINGSPERIODEN: 1. april 2023 – 27. august 2023

STED: Kunstforeningen GL STRAND, Gl. Strand 48, 1202 København K / www.glstrand.dk

 

BOOK EN OMVISNING I UDSTILLINGEN

Omvisningens varighed: 1 time

Pris: 650 kr. (dansk) / 800 (engelsk)

Max deltagere: 30

Kontakt for booking eller spørgsmål: Signe Mellergaard Larsen / 33 36 02 63 / info@glstrand.dk

 

Målgruppe: Grundskolens udskoling og ungdomsuddannelser

Fag: Billedkunst, dansk, mediefag, psykologi, japansk, samfundsfag

Stilbillede fra videoværket dolefullhouse af Tabaimo fra 2007
Tabaimo, dolefullhouse, 2007
Foto

Jason Wierzbick

©

Courtesy of the Philadelphia Museum of Art

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
50 min.
Pris:
650 kr.
Yderligere priser:
650 kr for omvisning på dansk Forløb på 75 min. på dansk: 750 kr. Omvisning på fremmedsprog: 800 kr. Forløb på 75 minutter på fremmedsprog: 900 kr. Herudover entre: elever over 16 år: 35 kr. / underviser: 75 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
EUD, EUX, HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Billedkunst, Dansk, Mediefag
Læringsmål:
Undersøge en problemstilling gennem en vekselvirkning mellem praksis, analyse og teori.

Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.

Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser.

Forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre.

Eleverne/kursisterne får i faget indsigt i historisk og kulturel forandring, hvilket styrker deres evne til at forstå egen kultur og møde andre kulturer i en verden præget af hurtig forandring og øget samkvem på tværs af kulturer.

Skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer.
Opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden.

Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt.

Se alle tilbud fra: