C:NTACT

TAG DIG SAMMEN!

En live forestilling med personlige historier om skole og fravær.

I en tid med forsamlingsforbud, afstand og virtuel undervisning fylder overvejelser om skole, samvær og fællesskab mere end nogensinde.

Vi hører ofte om elever, der savner deres klassekammerater, og hvordan fagligheden lider under onlineundervisningen.

Men vi glemmer de elever, der ikke trivedes med deres klassekammerater og lærer, selv før coronaen ramte hverdagen. Dem med høje fraværsprocenter og lav lyst til undervisningen.

I forestillingen TAG DIG SAMMEN! hører I direkte fra unge, der ikke trives i skolen og på deres uddannelser.

De personlige historier handler om det pres, som de har været udsat for – om det så har været mobning, gruppepres, skolepres, diskrimination eller turbulente hjemmeforhold.

– "Stakkels perkerpige, som sikkert også er undertrykt – og så var der noget mærkeligt med tørklæder der. Sådan oplevede jeg, at nogle af lærerne og eleverne så på mig."

Sådan lyder det fra Minar, som oplevede fordomme om sit udsende og kulturelle baggrund, da hun startede på gymnasiet. Hun, som ellers var en flittig og social elev, endte med dalende karakterer og frokoster på skoletoilettet.

Undervisningsmateriale med perspektiv

Undersøgelser viser, at mistrivsel rammer flere og flere unge, og historierne i TAG DIG SAMMEN! – FORTÆLLINGER OM SKOLE OG FRAVÆR tilbyder andre unge genkendelse og inspiration til, hvordan man kommer videre, hvis man er en af dem, der ikke trives i skolen. Forestillingen giver lejlighed til, at man i klassen kan diskutere de mange facetter, der hører under mistrivsel i skolen. 

C:NTACT skaber også levende møder mellem jeres elever og vores fortællere, da vi afslutningsvis afholder en Q&A, der giver eleverne mulighed for at stille fortællerne spørgsmål. Her får eleverne mulighed for at reflektere over de forskellige historier og blive klogere på, hvordan man kan søge hjælp, hvis man selv oplever lignende udfordringer.

Hvor ser jeg forestillingen?

C:NTACT aflægger din skole et besøg med en håndfuld fortællere efter aftale. Alternativt kan du også bestille forestillingen som onlineformat.

De medvirkende har forskellige fortællinger om, hvorfor skoletiden var svær.
©

C:NTACT

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
7500 kr.
Yderligere priser:
OBS: Prisen er 7.500 kr. med refusionsgodkendelse. 15.000 kr. uden refusionsgodkendelse. Pris for forløbet online: 10.000 kr. Mulighed for tilkøb af 1 times dialogworkshop efter forestillingen til 3.000 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Dansk - Tale, Drama - Dramaanalyse, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Samfundsfag
Læringsmål:
Nedbryde fordomme og skabe forståelse for, hvorfor nogle elever ikke trives i skolen.

Se alle tilbud fra: