Ny Carlsberg Glyptotek

At tale med kroppen - skulpturdialog om krop, følelser og relationer

Vi undersøger, hvordan følelser udtrykkes i kunsten og bruger marmorskulpturerne som samtalestarter til emner om krop, seksualitet og grænser.

Forløbet er særligt henvendt til samfundsfag og sundheds- og seksualundervisning, men kan også bruges i dansk. Forløbet kan bruges både som introduktion til emner om krop, seksualitet, følelser og grænser, eller som understøttende undervisning i igangværende forløb, hvor eleverne på forhånd har arbejdet med emnet.

Glyptotekets samling indeholder mange udgaver af ”unge elskende”, som alle udtrykker forskellige former for relationer. På dette undervisningsforløb går vi i dialog med skulpturerne i Glyptotekets moderne samling, hvor begær, forelskelse, hengivelse og grænseoverskridende tilnærmelser kommer til live i marmorskulpturerne. Vi bruger skulpturerne som cases og laver praktiske tegne- og skriveøvelser for at undersøge og diskutere emner som samtykke, forelskelse, seksualitet, grænser, respekt og kropsbevidsthed.

Marmorstatue af et nøgent par
Foto

Glyptoteket

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Ved booking: Skriv "trivsel 2021" i tekstfeltet. OBS! Begrænset antal gratis forløb. Afsættes efter først-til-mølle-princippet.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedkommunikation, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Køn, krop og seksualitet
Fag:
Billedkunst, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Læringsmål:
Eleven kan vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv.

Se alle tilbud fra: