Naturcenter Amager Strand

Tang og muslinger – Fællesfagligt forløb

Et forløb hvor eleverne arbejder tværfagligt og projektorienteret med en håndgribelig problemstilling relateret til havbrug af muslinger og tang i området omkring naturcenteret.

Muslinger og tang er arter, der rummer stort bæredygtigt potentiale. De er begge næringsrige fødevarer kendetegnet ved et lavt klimaaftryk, og de kan endda være med til at rense havvandet for kvælstof. I dette forløb skal vi helt tæt på havbondens virke og undersøge havmiljøet omkring naturcenteret for at finde frem til de bedste steder at etablere en tang- eller muslingefarm. Eleverne vil eksempelvis skulle udføre undersøgelser af pH-værdi, vandhastighed, iltmætning, sigtbarhed, næringsindhold, algemængde, algearter og salinitet.

Forløbet er både tværfagligt projektorienteret og rummer praktiske elementer, der inkorporerer fysik/kemi, geografi og biologi i undervisningen. Eleverne bliver introduceret til at arbejde praktisk og struktureret i felten, og undervejs vil der kunne drages paralleller til emner som bæredygtighed, opdræt, klimaændringer og alternative fødekilder og madproduktion. Sidst på dagen skal eleverne komme med et velbegrundet bud på, hvor det er mest fordelagtigt at anlægge en tang- eller muslingefarm. I den forbindelse skal de gøre rede for de praktiske overvejelser og målinger, der ligger til grund for deres konklusion. 

Når I booker forløbet, skal I samtidig booke et forbesøg, som skal finde sted forud for forløbets afholdelse. Her vil I få besøg af en underviser fra naturcenteret, som hjælper med at tilrettelægge et forløb, der er tilpasset klassens niveau og kompetencer og forbereder jer til jeres besøg på naturcenteret. Underviseren hjælper desuden eleverne med at udvikle et passende undersøgelsesdesign. 

Forbesøget skal bookes, så det senest finder sted en uge før jeres besøg. 

Tang og muslinger fundet med vandkikkert på Amager Strand.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Forløbet er forbeholdt folkeskoler fra Københavns Kommune
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9.
Kompetenceområde:
Biologi - Undersøgelse, Fysik/kemi - Undersøgelse, Geografi - Undersøgelse
Fag:
Biologi, Fysik/kemi, Geografi
Læringsmål:
Eleverne skal arbejde med og forstå en problemstilling
præsenteret for dem. 
Eleverne skal arbejde systematisk. 
Eleverne får viden om undersøgelsesmetoder.
Eleverne skal prøve at udføre naturvidenskabelige
undersøgelser med brug af korrekt udstyr.
Eleven skal indsamle, undersøge og behandle prøver. 
Eleverne skal reflektere over resultaterne og forsøge at
sætte sig ind i det naturvidenskabelige perspektiv.

Se alle tilbud fra: