Havhøst

Tangmarken 7.-10. klasse

Aktiviteter: Et besøg på Bølgemarken kan variere afhængigt af vejr og vind, men vil i hovedtræk bestå af følgende typer aktiviteter:

1. Tanghøst - Vi snakker om tangens livscyklus og havbondens virke, mens vi høster tang til nærmere undersøgelse.
2. Tangmarken - rammen om havets økosystemer: Vi undersøger tangmarkens rolle som undervandshabitat, går på jagt efter nogle af de dyr, der har tangmarken som levested, og registrerer vores fund.
3. Tangmarken – klodens lunger: Forklaring, visualisering og diskussion af tangens evne til at rense havene for næringsstoffer og atmosfæren for CO2.
4. Madlavning og fællesspisning: Vi laver tangpesto og tangchips. Sammen diskuterer vi tangens smagskarakter og fødevarepotentiale.

85 % af verdens planteliv findes under vandet. Tang er det nye sort og kan komme til at spille en stor rolle i fremtiden, når vi eksempelvis skal opfinde nye energikilder og nye måder at producere fødevarer på. Det har vist sig, at tangskovene spiller en stor rolle i det globale kulstofkredsløb og som rammen for nogle af verdens mest artsrige økosystemer.

Under et besøg på Bølgemarken vil eleverne med egne øjne opleve, hvad tang kan bruges til, når vi tager forskerbrillerne på og lærer at forstå tang som den enestående organisme, den er. Vi undersøger og diskuterer tangens potentiale i forskellige aspekter af klimakrisen. Vi får tang mellem hænderne, når vi hiver tangliner op fra havnens dyb, og undersøger algernes egenskaber i vandet såvel som i køkkenet, hvor vi sammen tilbereder og smager på herlighederne.

Praktisk: "Tangmarken" finder sted på Kalvebod Bølge, ud for Marriott Hotel. Vi mødes ved container 7, lige ved siden af Kajakhotellet. Der kan være koldt og blæsende, så husk varmt og praktisk tøj, der godt kan tåle at blive beskidt. Der vil være smagsprøver på tang, men husk alligevel madpakker – særligt hvis forløbet strækker sig over frokost.

Skolen i Sydhanen smager på tangchips.

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
4000 kr.
Yderligere priser:
4000 kr. + moms. Forløbet er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering, Geografi - Perspektivering, Madkundskab - Fødevarebevidsthed, Madkundskab - Mad og sundhed, Madkundskab - Madlavning, Madkundskab - Måltid og madkultur
Fag:
Biologi, Geografi, Madkundskab, Natur/teknologi
Læringsmål:
Havhøsts blå skoletjeneste giver skoleklasser mulighed for at prøve kræfter med havbondens virke og med alle sanser at få indblik i havnens økosystem og øje for sammenhængen med de store, globale fødevaresystemer. Havhøst arbejder netop med disse temaer og et afsæt i vores produktion af muslinger, østers og tang i Københavns havn.

Med udgangspunkt i vores demonstrationshavbrug fortæller vi historien om en ren havn og lokal, bæredygtig fødevareproduktion. Med urbant havbrug i miniformat er der mulighed for at involvere mennesker i tilblivelsen af deres mad og skabe en større forståelse for havet som spisekammer og økosystem.

Se alle tilbud fra: