TeaterMejeriet

Teaterøvelser som læringsredskab i klasserummet

Dette er et kursus for lærere og pædagoger, hvor deltagerne præsenteres for en vifte af teaterpædagogiske øvelser, som alle kan implementeres direkte i en klasses læringsrum. Øvelserne præsenteres i deres grundform, og sammen reflekterer vi over og kommer med forslag til, hvordan øvelserne konkret kan bruges i undervisningen.

Sted:
Enten i en gymnastik-/teatersal på skolen eller i TeaterMejeriets egne lokaler.

Underviser:
Fast underviser fra TeaterMejeriet.

Kurset indeholder:

- Øvelser og lege, der kan bruges som opvarmning, til at skærpe elevernes koncentration eller som 5 minutters brain-breaks, og som samtidig træner forskellige grundlæggende teaterfærdigheder.

- Øvelser, som mere målrettet kan bruges til at få krop og sanser i spil, i elevens møde med et emne eller en tekst.

- Teaterøvelser, der kan bruges som en metode for eleverne til selv at skabe scenisk materiale, eller som et redskab til meddigtning, fortolkning og/eller perspektivering af en tekst eller emne.

Kursets arbejdsform er en vekselvirkning mellem praktiske øvelser på gulvet og fælles refleksion over øvelserne, hvor kursusdeltagerne kan lave egne noter.

Undervisning i TeaterMejeriet
Undervisning i TeaterMejeriet
Foto

Anne Sofie Wanstrup

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
2000 kr.
Max deltagere:
20 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Kursus
Deltagere:
Lærere og pædagoger