TeaterMejeriet

Teatersport og improvisation

Formål:

Teatersport er en teater-/udtryksform, der giver eleverne mulighed for at se sig selv og deres klassekammerater i nye roller; en form, der åbner op for nye sociale dynamikker i klassen.

Eleverne øver sig på kurset i at turde stå foran hinanden og ”dumme sig” uden at blive til grin, og at vise nye sider af sig selv.

At stå på scenen er med til at styrke fællesskabet i klassen, da man blotter sig over for hinanden ved at vise noget, man ikke har planlagt.

Forløbet får eleverne til at tænke hurtigt og lytte til hinanden, da man i improvisationsteater bedst skaber historier ved at arbejde sammen.

Teater kan være med til at bryde grænser på en ny og sjov måde.

Forløb:

Kurset består af lege og øvelser, der udfordrer børnenes kreativitet og samarbejdsevner.

Vi starter med at lave en masse sjove opvarmningslege for at skabe et trygt og frit rum elever og underviser imellem. Derefter vil vi primært arbejde med improvisationsøvelser, hvilket vil sige, at bevægelser og replikker bliver skabt i nuet.

I øvelserne vil børnene bruge deres krop, stemme og fantasi til at løse sceniske opgaver og sammen skabe billeder, karakterer og små historier.

Forløbet munder ud i, at eleverne viser små scener for hinanden.

Billedeleg
Improvisationslegen "billedleg"
Foto

Anne Sofie Wanstrup

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
1500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Tale, Drama - Dramaanalyse, Drama - Dramaproduktion
Fag:
Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling
Læringsmål:
Børnene lærer at:
- Agere på en scene

- Løse en opgave uden forberedelse, gennem improvisation

- Samarbejde i forbindelse med ideudvikling

- Analysere, hvilke ideer der virker på scenen

- Give konstruktiv feedback

- Finde balance mellem at give fokus til andre og tage fokus selv

- Skabe sceniske fortællinger

- Tænke visuelt og rumligt

- Bruge sin krop som formidlingsredskab

- Analysere dramaturgien i en given fortælling