Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Tegn med Thorvaldsen

Eleverne afprøver forskellige tegneteknikker og tegner efter nogle af Thorvaldsens skulpturer og/eller relieffer. Undervejs hører de om den fattige dreng Bertel, der var usædvanligt god til at tegne, og som endte med at blive en verdensberømt billedhugger.

I dette forløb dykker vi ned i billedhuggeren Bertel Thorvaldsens tegneteknik. Vi kigger på hele hans arbejdsproces fra tegning til marmor, men vi fokuserer især på tegningen, som danner udgangspunkt for alle hans værker.

Med clipboards, papir, blyanter og historien om billedhuggeren Bertel Thorvaldsens eventyrlige liv fra barndommens første tegneskitser kommer eleverne i dette forløb derfor tæt på Thorvaldsens spændende arbejdsproces. Vi tegner efter nogle af Thorvaldsens skulpturer, og undervejs afprøver vi forskellige tegneteknikker. 

Hvis du som billedkunstlærer foretrækker selv at stå for et tegneforløb, kan det også lade sig gøre. Kontakt os for at høre nærmere.

Elever tegner ved selvportrætstatuen.
Elever tegner ved selvportrætstatuen.
©

Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
750 kr.
Yderligere priser:
Gratis for folkeskoler i Vordingborg Kommune via Åben Skole-puljen

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation
Fag:
Billedkunst
Læringsmål:
-