Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Thorvaldsens kirkelige motiver

I dette forløb har vi fokus på Thorvaldsens kirkelige kunst, og eleverne arbejder med bibelfortællinger og bliver selv formidlere af kunsten. Oplagt til konfirmandhold.

I sin lange karriere udførte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844) flere store værker med kirkelige motiver, blandt andet for Peterskirken i Rom og Vor Frue Kirke i København. Mens han opholdt sig på Nysø, skabte han også flere spændende værker med kristne motiver, herunder altertavlen Jungshoved Kirke samt forarbejderne til relieffriserne i Vor Frue Kirke i København.
Med udgangspunkt i de værker, som Thorvaldsen udførte under ophold på Nysø, arbejder eleverne i dette forløb med flere bibelfortællinger og udvalgte bibelske personer, og vi ser på, hvordan Thorvaldsen har fortolket de forskellige historier i sine værker.

Undervisningsforløbet kan forme sig på to måder. Uanset hvilken udgave af undervisningsforløbet I vælger, får eleverne kendskab til flere personer og fortællinger fra Bibelen, og i grupper præsenterer eleverne deres arbejde med historierne for hinanden:

1) Undervisning over to dage. Første dag foregår i Thorvaldsen Samlingen på Nysø. Her får eleverne en generel introduktion til Thorvaldsen og hans kunst og går på jagt efter religiøse motiver i samlingen, mens de kommer nærmere på de bibelske fortællinger, og eleverne arbejder videre med et værk efter eget valg hjemme på skolen. Herefter mødes vi en anden dag i Jungshoved Kirke, hvor vi arbejder med Thorvaldsens relieffer her (kirkens altertavle og døbefontens fire relieffer). Undervejs perspektiverer vi til kirkens øvrige kunst (bl.a. prædikestolen og kalkmalerierne) samt til Thorvaldsens øvrige kirkelige kunst i Vor Frue Kirke i København og i Peterskirken i Rom.

2) Undervisning over én dag. Alt efter jeres ønsker og behov kan vi være i Thorvaldsen Samlingen på Nysø eller i Jungshoved Kirke.  

Undervisningsforløbet indeholder blandt andet følgende bibelhistorier:

  • Kristi gang til Golgata (Thorvaldsen Samlingen på Nysø)
  • Jesus' indtog i Jerusalem (Thorvaldsen Samlingen på Nysø)
  • Rebekka og Elieser (Thorvaldsen Samlingen på Nysø)
  • Jesus i templet (Thorvaldsen Samlingen på Nysø)
  • Kristus i Emaus (Jungshoved Kirke/Thorvaldsen Samlingen på Nysø)
  • Jomfru Maria med Jesusbarnet (Jungshoved Kirke)
  • Kristi dåb (Jungshoved Kirke)
  • ”Lad de små børn komme til mig” (Jungshoved Kirke)
  • Tre svævende engle (engle som motiv) (Jungshoved Kirke)

Undervisningsforløbet er gratis for folkeskoleelever fra Vordingborg Kommune via Åben Skole. 

Bedende engel, 1839.
Bertel Thorvaldsen: Bedende engel, 1839.
©

Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
750 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Kristendom
Fag:
Billedkunst, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Er på vej ...