Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Thorvaldsens kirkelige motiver

I dette forløb har vi fokus på Thorvaldsens kirkelige kunst, og eleverne arbejder med bibelfortællinger og bliver selv formidlere af kunsten.

I sin karriere udførte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen store, væsentlige værker med kirkelige motiver, bl.a. for Peterskirken i Rom og Vor Frue Kirke i København, og mens han kom på Nysø, skabte han også flere spændende værker med kristne motiver, herunder altertavlen og døbefonten i Jungshoved Kirke.

I dette forløb arbejder vi med Thorvaldsens kirkelige kunst, og eleverne får kendskab til flere af de bibelfortællinger, der optræder i Thorvaldsens værker.

Undervisningsforløbet kan forme sig på flere måder. Uanset hvilken udgave af undervisningsforløbet I vælger, får eleverne kendskab til forskellige udvalgte personer og fortællinger fra Bibelen, og i grupper præsenterer eleverne deres arbejde med historierne for hinanden:

1) Undervisning over to dage. Første dag foregår i Thorvaldsen Samlingen på Nysø. Her får eleverne en generel introduktion til Thorvaldsen og hans kunst og går på jagt efter religiøse motiver i samlingen, mens de kommer nærmere på de bibelske fortællinger, og eleverne arbejder videre med et værk efter eget valg hjemme på skolen. Herefter mødes vi en anden dag i Jungshoved Kirke, hvor vi arbejder med Thorvaldsens relieffer her (kirkens altertavle og døbefontens fire relieffer). Undervejs perspektiverer vi til kirkens øvrige kunst (bl.a. prædikestolen og kalkmalerierne) samt til Thorvaldsens øvrige kirkelige kunst i Vor Frue Kirke i København og i Peterskirken i Rom.

2) Undervisning over én dag. Alt efter jeres ønsker og behov kan vi være i Thorvaldsen Samlingen på Nysø eller i Jungshoved Kirke.  

Undervisningsforløbet indeholder blandt andet følgende bibelhistorier:

 • Kristi gang til Golgata (Thorvaldsen Samlingen på Nysø)
 • Jesus' indtog i Jerusalem (Thorvaldsen Samlingen på Nysø)
 • Rebekka og Elieser (Thorvaldsen Samlingen på Nysø)
 • Jesus i templet (Thorvaldsen Samlingen på Nysø)
 • Kristus i Emaus (Jungshoved Kirke/Thorvaldsen Samlingen på Nysø)
 • Jomfru Maria med Jesusbarnet (Jungshoved Kirke)
 • Kristi dåb (Jungshoved Kirke)
 • ”Lad de små børn komme til mig” (Jungshoved Kirke)
 • Tre svævende engle (engle som motiv) (Jungshoved Kirke)

SIKKERT IFT. CORONA
Vi ønsker at give skolerne et godt tilbud i corona-tiden. Alle vores undervisningstilbud er sikre ift. corona-restriktionerne:

 • Der kun er én klasse på besøg ad gangen
 • Der er ingen andre besøgende eller medarbejdere (ud over formidleren), når skoletjenesten er åben
 • Vi spritter af undervejs, holder afstand, og vores formidler bruger mundbind og/eller visir, når der er behov for det
 • En del af undervisningsforløbene foregår udendørs i den friske luft 

Thorvaldsen Samlingen på Nysø og Jungshoved Kirke ligger begge i Vordingborg Kommune.

Bedende engel, 1839.
Bertel Thorvaldsen: Bedende engel, 1839.
©

Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
500 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Kristendom
Fag:
Billedkunst, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Er på vej ...