KViST

TIMEGLASSETS HEMMELIGHED (Holbæk)

Noah og Emma fra 6.c finder en spilleplade og et mystisk timeglas. Det lader dem komme helt tæt på Valdemar den store og Absalons liv i Vestsjælland, og eleverne bliver herigennem præsenteret for middelalderens kristendom og begreber som synd, bod, samvittighed og tilgivelse.

Samvittigheden er på spil i Valdemar og Absalons fodspor

Lad dine elever blive suget ind i en tid, hvor Gud fyldte det meste og din samvittighed ikke var noget at spøge med. 

Projektet består af en spændende lokal fortælling, hvor Noah og Emma fra 6.c finder en spilleplade og et mystisk timeglas. Det lader dem komme helt tæt på Valdemar den store og Absalons liv i Vestsjælland, og eleverne bliver herigennem præsenteret for middelalderens kristendom og begreber som synd, bod, samvittighed og tilgivelse.  

Projektet er opdelt i 7 faser, hvor der i hver fase skal læses et afsnit af fortællingen, arbejdes med det faglige stof gennem filosofiske snakke, analyse af centrale bibeltekster, kildekritiske øvelser, små film og sjove fysiske timeglas-aktiviteter på tid. Eleverne skal ikke kun høre om spillet, men ender også med at skulle bruge deres nyerhvervet viden til selv at prøve at komme til enden. Mon de kan nå dertil med ny viden og ren samvittighed?

To børn med et timeglas og et landkort
Foto

Nina Anni Arrocha Vind

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Se læringsmålene for de enkelte fag i materialet.