Gentofte Lokalarkiv

Tjenestefolkenes historie

Kokkepige, kusk, gårdkarl og påklæderske. Mange forskellige stillingsbetegnelser, som har det til fælles, at de er tjenestefolk, der bor hos deres arbejdsgiver. Men hvad vil det egentlig sige at være tjenestefolk? Og hvordan var deres arbejdsvilkår? Besøg Gentofte Lokalarkiv, og dyk ned i et spændende aspekt af Danmarkshistorien.

I 2021 er det 100 år siden, at tyendeloven blev ophævet. Tidligere måtte herskabet revse tjenestefolkene, og tjenestefolkene var forpligtet til altid at vise deres skudsmålsbog, en slags pligt-cv. I skudsmålsbogen stod der, hvordan de havde opført sig i tidligere ansættelser. Ophævelsen af loven var kulminationen på årtiers kamp for, at tjenestefolk skulle få flere rettigheder og opnå et mere ligeværdigt forhold til arbejdsgiverne.

Gentofte Lokalarkiv tilbyder et undervisningsforløb til 5.-7. klasse om tjenestefolk og tyende i Danmark med afsæt i lokalhistorisk materiale. Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne får kendskab til det tjenende folks Danmarkshistorie, og at de opnår en sammenhængsforståelse og et kronologisk overblik over tyendehistorien fra vikingetidens trælle til tjenestefolkene i Emil fra Lønneberg og frem til nutidens au pairer.

Eleverne får en introduktion til emnet, herefter er der gruppearbejde, hvor der skal kigges på historiske kilder og fremstilles en tidslinje. Til sidst fremlægger eleverne deres resultater. Undervisningen foregår på Gentofte Lokalarkiv, hvor der vil være arkiv- og undervisningsmaterialer til rådighed. Forud for undervisningsforløbet vil der til klassens lærer blive sendt en introducerende tekst, så eleverne kan forberede sig på undervisningens faglige indhold.

Kejserinde Dagmars og Dronning Alexandras køkkenpersonale på Hvidøre slot
Kejserinde Dagmars og Dronning Alexandras køkkenpersonale på Hvidøre Slot.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Kun for skoler i Gentofte Kommune
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleverne kommer til at arbejde analytisk og vurderende med historisk materiale og historiske kilder, som har til formål at udbygge elevernes forståelse for menneskers liv og livsvilkår gennem tiden. Derudover skal eleverne være aktivt deltagende ved i grupper at fremstille en tidslinje med særlige knudepunkter, der illustrerer tyendes liv og historie.
Eleverne bliver desuden introduceret for forskellige historieopfattelser og skal selv tage stilling til, om de eksempelvis anskuer historien lineært eller cirkulært.