Næstved Kommune - Åben Skole

TRANSPORTPULJE

Alle kommunale dagtilbud og skoler kunne søges om tilskud/ fuld finansiering af transport til Åben Skole- besøg, som indeholdt et læringsforløb.
Puljen for perioden fra 1. juli till 31. december 2021 er desværre allerede opbrugt.
I skrivende stund ser det ikke ud til at puljen videreføres i 2022.
DER ER FORTSAT MULIGHED FOR TILSKUD TIL TRANSPORT MELLEM SKOLER OG VIRKSOMHEDER - se nedenstående.

Penge til virksomhedsbesøg
Der er sat ekstra penge af til transport i bus mellem virksomheder og skoler. Pengene er dog kun til dette formål. Besøg på Affaldplus der desværre ikke gives penge til.

Ring eller skriv til erhvervsplaymaker Ole Hilden, så bestiller og betaler Ole for bussen, så I kan køre direkte mellem skole og virksomhed.
Kontakt Ole Hilden på mobil 61550987, eller mail ohilde@naestved.dk eller på Aula.
Pengene ligger ud over pengene i transportpuljen.

Bus, tog eller kan vi cykle?

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Almindelig indvandrersprog - Kommunikation, Almindelig indvandresprog - Kultur og samfund, Arbejdskendskab - Job og karriere, Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Biologi - Kommunikation, Biologi - Modellering, Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Drama - Dramaanalyse, Drama - Dramaproduktion, Engelsk - Kultur og samfund, Engelsk - Mundtlig kommunikation, Engelsk - Skriftlig kommunikation, Filmkundskab - Filmanalyse, Filmkundskab - Filmproduktion, Fransk - Kultur og samfund, Fransk - Mundtlig kommunikation, Fransk - Skriftlig kommunikation, Fysik/kemi - Kommunikation, Fysik/kemi - Modellering, Fysik/kemi - Undersøgelse, Fysik/kemi - Perspektivering, Færdselslære - Trafikal adfærd, Færdselslære - Ulykkeshåndtering, Geografi - Kommunikation, Geografi - Modellering, Geografi - Undersøgelse, Geografi - Perspektivering, Håndværk og design - Design, Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer, Idræt - Krop, træning og trivsel, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner..., Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Madkundskab - Fødevarebevidsthed, Madkundskab - Mad og sundhed, Madkundskab - Madlavning, Madkundskab - Måltid og madkultur, Matematik - Geometri og måling, Matematik - Matematiske kompetencer, Matematik - Statistik og sandsynlighed, Matematik - Tal og algebra, Medier - Medieanalyse, Medier - Medieproduktion, Modersmålsundervisning - Kultur og samfund, Modersmålsundervisning - Mundtlig kommunikation, Modersmålsundervisning - Skriftlig kommunikation, Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Samfundsfaglige metoder, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Samfundsfag - Økonomi, Spansk - Kommunikation, Spansk - Kultur og samfund, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Køn, krop og seksualitet, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Sundhed og trivsel, Tysk - Kultur og samfund, Tysk - Mundtlig kommunikation, Tysk - Skriftlig kommunikation, Uddannelse og job - Arbejdsliv, Uddannelse og job - Fra uddannelse til job, Uddannelse og job - Personlige valg
Fag:
Arbejdskendskab, Billedkunst, Biologi, Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Engelsk, Fransk, Fysik/kemi, Færdselslære, Geografi, Håndværk og design, Historie, Idræt, Innovation og entreprenørskab, It og medier, Kristendomskundskab, Madkundskab, Matematik, Medier, Musik, Natur/teknologi, Nordisk sprog, Samfundsfag, Sproglig udvikling, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Tysk, Uddannelse og job
Læringsmål:
X