Næstved Kommune - Åben Skole

TRANSPORTPULJE

25. APRIL 2021. DER ER DESVÆRRE IKKE FLERE PENGE I PULJEN I INDEVÆRENDE SKOLEÅR.
Fra den 1. august 2021 har vi igen penge i puljen, så alle kommunale dagtilbud og skoler kan søges om tilskud/ fuld finansiering af transport til Åben Skole- besøg, der indeholder et læringsforløb. Puljen yder kun tilskud til forløb som afholdes i Næstved Kommune, og der prioriteres især dagtilbud og skoler med særlige transportudfordringer. Ansøgningsskemaet er vedhæftet nedenfor. Minimumsbeløb der kan søges for: kr. 500. Transportudvalget behandler ansøgningerne løbende og vi tilstræber at give svar så hurtigt som muligt. Hvis ansøgningen godkendes, får I pengene overført til det kontonummer, I har opgivet.

Transport til Åben Skole-forløb skal primært ske med offentlig transport, så vidt det kan lade sig gøre. Det kan også være en kombination af offentlig og privat. I skal undersøge priser, transportmuligheder og lave en aftale med selskabet. Pengene overføres til skolen, hvis ansøgningen bliver godkendt.

1. prioritet:

Daginstitutioner og skoler udenfor Næstved by, hvor der ikke er offentlig transport, hvor der er trafikfarlig vej, eller afstanden er som beskrevet nedenfor:

2. prioritet:

Daginstitutioner og skoler hvor transporttiden er lang eller med mange skift.

 

Der kan søges tilskud, hvis der er over de angivne afstande:

Daginstitutioner: Over 2 km hver vej

0. -3. kl over 3 km hver vej

4. -6. kl over 6 km hver vej

7. -9. kl over 10 km hver vej

Der tages højde for årstiden!

Ansøgningen sendes til Center for dagtilbud og skole på: llsch@naestved.dk

Bus, tog eller kan vi cykle?

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Almindelig indvandrersprog - Kommunikation, Almindelig indvandresprog - Kultur og samfund, Arbejdskendskab - Job og karriere, Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Biologi - Kommunikation, Biologi - Modellering, Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Drama - Dramaanalyse, Drama - Dramaproduktion, Engelsk - Kultur og samfund, Engelsk - Mundtlig kommunikation, Engelsk - Skriftlig kommunikation, Filmkundskab - Filmanalyse, Filmkundskab - Filmproduktion, Fransk - Kultur og samfund, Fransk - Mundtlig kommunikation, Fransk - Skriftlig kommunikation, Fysik/kemi - Kommunikation, Fysik/kemi - Modellering, Fysik/kemi - Undersøgelse, Fysik/kemi - Perspektivering, Færdselslære - Trafikal adfærd, Færdselslære - Ulykkeshåndtering, Geografi - Kommunikation, Geografi - Modellering, Geografi - Undersøgelse, Geografi - Perspektivering, Håndværk og design - Design, Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer, Idræt - Krop, træning og trivsel, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner..., Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Madkundskab - Fødevarebevidsthed, Madkundskab - Mad og sundhed, Madkundskab - Madlavning, Madkundskab - Måltid og madkultur, Matematik - Geometri og måling, Matematik - Matematiske kompetencer, Matematik - Statistik og sandsynlighed, Matematik - Tal og algebra, Medier - Medieanalyse, Medier - Medieproduktion, Modersmålsundervisning - Kultur og samfund, Modersmålsundervisning - Mundtlig kommunikation, Modersmålsundervisning - Skriftlig kommunikation, Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Samfundsfaglige metoder, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Samfundsfag - Økonomi, Spansk - Kommunikation, Spansk - Kultur og samfund, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Køn, krop og seksualitet, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Sundhed og trivsel, Tysk - Kultur og samfund, Tysk - Mundtlig kommunikation, Tysk - Skriftlig kommunikation, Uddannelse og job - Arbejdsliv, Uddannelse og job - Fra uddannelse til job, Uddannelse og job - Personlige valg
Fag:
Arbejdskendskab, Billedkunst, Biologi, Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Engelsk, Fransk, Fysik/kemi, Færdselslære, Geografi, Håndværk og design, Historie, Idræt, Innovation og entreprenørskab, It og medier, Kristendomskundskab, Madkundskab, Matematik, Medier, Musik, Natur/teknologi, Nordisk sprog, Samfundsfag, Sproglig udvikling, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Tysk, Uddannelse og job
Læringsmål:
X