Næstved Kommune - Åben Skole

Transportpuljen

Kultur- og Demokratiudvalget og Børne- og Skoleudvalget har i fællesskab bevilget 150.000 kr., så alle kommunale dagtilbud og skoler kan søge om tilskud/fuld finansiering af transport til åben skole-besøg, der indeholder et læringsforløb. Kulturtilbud, virksomhedsbesøg, naturskolen og skolehaven, foreningstilbud m.m. Puljen yder kun tilskud til forløb, som afholdes i Næstved Kommune, og der prioriteres især dagtilbud og skoler med særlige transportudfordringer. Ansøgningsskemaet er vedhæftet nedenfor. Minimumsbeløb, der kan søges for: 500 kr. Transportudvalget behandler ansøgningerne løbende, og vi tilstræber at give svar så hurtigt som muligt. Hvis ansøgningen godkendes, får I pengene overført på det kontonummer, I har opgivet.

Transport til åben skole-forløb skal primært ske med offentlig transport, så vidt det kan lade sig gøre. Det kan også være en kombination af offentlig og privat. I skal undersøge priser, transportmuligheder og lave en aftale med selskabet. Pengene overføres til skolen/dagtilbud, hvis ansøgningen bliver godkendt.

Bus, tog m.v.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
Nul, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling
Læringsmål:
Ud på tur