Politimuseet

TRUSLER

Kriminelle sproghandlinger, retslingvistik og sprog i en digital virkelighed.

I undervisningsforløbet TRUSLER arbejder eleverne med sprog inden for danskfaget: Hvad er sprog og kriminelle sproghandlinger, hvordan kan den samme formulering i én sammenhæng være lovlig, mens den i anden kontekst er ulovlig? Og hvad har internet og sociale medier betydet for trusselsbilledet?

Eleverne kommer rundt om begreber og tematikker, der knytter sig til sprog og medier, såsom direkte og indirekte sproghandlinger, normer for sprog, genrer, retslingvistik, digital adfærd og netetik. Undervejs udfordres eleverne desuden til at forholde sig til og reflektere over, hvordan man meningsfuldt kan skelne sprogligt mellem trusler.

Forløbet engagerer eleverne med refleksions- og dilemmaøvelser, små skriveøvelser samt tekstanalyse (sproglig demografisk profilering) af selvvalgte trusler fra museets samling af autentiske trusselsbreve.

Du kan finde understøttende materiale til forløbet i form af autentiske trusler fra udstillingen, statistik, quiz og videointerviews med bl.a. en kriminaltekniker, en sprogforsker, Inger Støjberg og Johanne Schmidt-Nielsen her: https://learning.nexus.dk/folkeskole/politimuseet-saerudstilling-om-trusler/

TRUSLER

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning
Fag:
Dansk, It og medier, Medier, Nordisk sprog, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Eleverne kan definere og forklare begreberne direkte og indirekte sproghandlinger.

Eleverne kan ved tekstanalyse af autentiske trusler foretage sproglig demografisk profilering af en teksts mulige ophavsperson.

Eleverne kan reflektere og formulere sig om karakteristika ved sociale mediers indflydelse på udviklingen af trusler.

Eleverne kan identificere og diskutere, hvorvidt udsagn afgivet digitalt er strafbare eller ej.

Se alle tilbud fra: